Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sparkrav hotar kvalitén

Ansvariga måste ansvar för konsekvenserna som besparingen på 7 miljoner skulle innebära för NVU, Norra Västmanlands utbildningsförbund.

Annons
Skola. Lärare inom Norra Västmanlands utbildningsförbund efterlyser besked om framtiden. Bilden: Brinellskolan i Fagersta. Foto: Lina Svalbro/arkiv

NVU har i bokslutet 2015 redovisat ett underskott på 7,2 miljoner kr. Nu står NVU inför beslut om åtgärder som påverkar verksamhetens kvalité:

+ Anställningsstopp

+ Inköpsstopp

+ Vikariestopp

Vi har varit stolta över vår verksamhet på NVU som håller en bra kvalité. Konkurrensen med andra gymnasieskolor är hård som de flesta vet, och det är då extra glädjande att allt fler ungdomar väljer NVU.

Antal studerande har ökat från 2086 (2014) till 2426 (2015); en ökning på 340 studenter, varav cirka 200 är SFI-elever. Denna ökning har gett ökade kostnader för personal och undervisningsmaterial (2 miljoner kr av underskottet). Det skulle innebära en ekonomisk vinst om NVU kan utvecklas och även ge de kurser vi i dagsläget måste lägga på externa utförare, vilket bidrog till underskottet med 1,8 miljoner kr 2015.

Vi vädjar att alla tre ägarkommuner tar sitt ansvar för de studenter de tar under NVU:s vingar när de erbjuder en gymnasieskola för alla, och att ni tar ställning till, och ansvar för konsekvenserna som besparingen på 7 miljoner skulle innebära för kvalitén på verksamheten. Kommunerna får mångmiljonbelopp för tillfälliga ökade kostnader för nyanlända och riktade medel för ökade kostnader för skola/SFI.

För samhällsprogrammets del väntar vi nu på besked om vi kan fortsätta utveckla verksamheten. På samhällsvetenskapliga programmet ger vi genom en aktuell omvärldsorienterad undervisning eleverna en god grund inför deras framtid i arbete och som individer.

Ett exempel är det så kallade ”toleransprojektet”, vilket grundlades av elevernas egna intressen och önskemål att fördjupa sig i människors kamp för allas lika värde och mänskliga rättigheter.

Vårt demokratiska samhälle grundläggs i skolan vars arbete bygger på långsiktiga och välgenomtänkta vetenskapliga projekt.

Vi bjuder in föreläsare, gör studiebesök i Sverige och andra länder för att levandegöra ämnena i programmet. Detta vill vi fortsätta med. Och vi vill att NVU ska fortsätta att växa!

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons