Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi måste vara beredda ifall något händer igen

Det är en from förhoppning att vi slipper stora katastrofer i framtiden, men Fagersta ska ha beredskap.

Annons
Jättebrand. Gå in och läs på kommunens hemsida, ska Stig Henriksson ha svarat när opposition begärde att krisledningsnämnden kallades in, enligt Jan Johansson (M). I bildens förgrund syns Virsbo.Foto: Peter Krüger/arkiv

Tidigare kommunalrådet, Stig Henriksson, skriver i sin insändare i Fagersta-Posten den 9/11 att ”utvärderingen av branden berör inte den fråga som framför allt allianspartierna flera gånger kritiserat.”

Ja, det är riktigt att vi har en annan syn (än Stig Henriksson) på hur man sköter en katastrof som den stora skogsbranden innebar. Framför allt tänker vi på hur våra invånare behandlades under brandförloppet och många av dem har också framfört sina synpunkter till oss och i media.

Har man tillsatt en krisledningsnämnd så ska denna kallas in så fort en stor katastrof inträffar, detta för att få den information som finns och vara tillgänglig som resurs.

Vid flera tillfällen yrkade vi att nämnden skulle inkallas. Svaret från kommunalrådet var: gå in och läs på kommunens hemsida, där finns all information. Krisledningsnämnden ska vara en resurs inåt och krisledningsgruppen (tjänstemannagrupp) är den operativa enheten, därför är rollspelet viktigt och båda är nödvändiga.

I utredningen från Försvarshögskolan sägs:

+ ”Fagersta valde att aktivera krisledningsgruppen den 4 augusti 2014. Kommunen valde att inte aktivera krisledningsnämnden trots att kommunen ansåg att händelsen var extraordinär.” (kommunalrådets beslut)

+ ”Då kommunen valde att i stället aktivera krisledningsgruppen, som är en tjänstemannagrupp, bör kommunen fundera över om det är lämpligt att en politiskt vald representant leder arbetet. Det finns helt klart ett symbolvärde i att kommunfullmäktige tar del och aktivt arbetar med händelsen, men krisledningsgruppen bör generellt sett ledas av en tjänsteman.” (kommunalrådets beslut)

+ ”Kommunikationen mellan räddningstjänst och övriga delar av kommunen vid en händelse bör utvecklas.”

+ ”Ett problem under händelsen var informationen till drabbade från området Stabäck. Kommunen valde att vara aktivt passiv i att kontakta drabbade då informationen rörande skadade fastigheter och återevakuering saknades. Trots att informationen var bristfällig borde kommunen aktivt försökt kontakta de evakuerade.”

Bra exempel:

+ ”Fagersta kommun var en aktiv deltagare i det efterarbete som länsstyrelsens särskilda krishanteringsorganisation anordnade. Kommunen bjöd in drabbade till informationsträffar där även drabbade från andra kommuner kunde delta. Detta tyder på att kommunen tog till sig den kritik man fått under händelsen, drog lärdomar och såg ett behov av att stödja de drabbade.”

Fagersta kommun har tagit till sig den utvärdering som gjorts av Försvarshögskolan men arbetet med samverkan, rutiner med mera. måste utvecklas. Politiker och tjänstemän jobbar vidare med detta. Det är en from förhoppning att vi slipper stora katastrofer i framtiden, men Fagersta ska ha beredskap.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons