Annons
Vidare till fagersta-posten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Eon mörkar om vindkraftpark

Eons planerade vindkraftspark på Långholmsberget, Smedjebackens kommun, har varit mer allmänt känd sedan i maj 2013, då ett samrådsunderlag sändes till ett antal sakägare.

Efter snart ett års engagemang måste vi dessvärre ge ett antal kommentarer och kritiska synpunkter på situationen. Det tillhandahållna samrådsunderlaget innehåller ett stort antal påståenden utan verifikationer, och dessutom glidande formuleringar.

Det saknas genomgående verifierbara referenser på varifrån påståenden av teknisk/vetenskaplig art kommer. I det följande ges några exempel, vi kan inte ta upp alla i detta sammanhang:

1. Inga kvantifierade uppgifter om projektets (negativa) miljöpåverkan redovisas. Detta gäller dessvärre i synnerhet miljöpåverkan under byggtiden! Hur den planerade anläggningen utan påtaglig negativ miljöpåverkan skall kunna inrymmas i detta område som är skyddat som riksintresse i miljöbalken redovisas överhuvudtaget inte.

2. En redovisning av energipotentialen i projektet är baserad enbart på förmodanden. Det finns inga mätningar av vindhastigheter eller vindfrekvenser inom området som kan verifiera den antagna potentialen!

Det är oklart vilken installerad effekt som gäller för de planerade enheterna: 2, 3 eller 5 MW per enhet. Den gjorda ansatsen om en vindtillgänglighet om 22 procent av årets timmar baseras troligen på sju års statistik från Energimyndigheten (år 2006–2012 finns redovisade från denna myndighet). Mycket finns i detta fall att tillägga – 22 procent är medelvärdet för samtliga vindkraftverk i drift i Sverige under denna period. Tillgängligheten innefattar således även kust och havsbaserade parker. Enligt samtal med SMHI:s konsulter i frågan är tillgängligheten väsentligt högre för kust och havsbaserade vindkraftsparker.

3. Vi har knappast upplevt att det är en djup demokratisk process som hittills har förts i fallet Långholmsberget. Exempelvis har hänvisningar till hemliga utredningar gjorts (ej tillgängliga för oss sakägare).

Enligt muntliga uppgifter till medlemmarna i vår förening har Eon i ett tidigt skede utfört en enkätundersökning om inställningen till vindkraft, riktad till närboende i området.

Vid förfrågan om att få ta del av denna undersökning har ett nekande svar erhållits.

Som framgår av engagemanget från flertalet närboende måste vi givetvis starkt ifrågasätta hur denna enkätundersökning har gått till!

Som grund för lokaliseringen har Eon tecknat ett avtal med markägaren Sveaskog som också sekretessbelagts.

Sammanfattningsvis: Det borde vara av vikt för Eon själv att förstå, att den hittills valda vägen i kommunikation med sakägare sannerligen inte har byggt upp en trovärdighet om en demokratisk och transparent process! Vi ställer högre krav än så!

Morling

sakägare i kraft av delägare av torp inom området

Styrelsen för gruppen ”RÄDDA Långholmsberget” genom Stig

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel