Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mejlväxlingen om äldreboendekrisen

Fagersta-Posten har gått igenom alla mejl som har att göra med de tänkta äldremodulerna vid Kottmossen. Det har från socialförvaltningen riktats kritik mot NVK på grund av den här processen.

Annons

Här är en sammanställning av materialet:

Socialförvaltningens chef Hisham Törnvall fick i september i uppdrag av socialnämnden att hitta lösningar för det akuta behovet av tillfälligt äldreboende. Törnvall skriver till NVK om behovet.

Tord Johansson, fastighetschef på NVK, påpekar tidigt i processen att det, enligt honom, inte är möjligt att möta socialförvaltningens krav på snabb leverans.

Orsaken är dels att man då skulle vara tvungen att bryta mot lagen om upphandling. Dels att hustyperna som föreslogs inte motsvarade socialförvaltningens krav, enligt Johansson.

Fastighetschefen skriver senare att han i det läget kom överens med Törnvall om att inte jobba vidare med den tillfälliga lösningen, till förmån för ett permanent boende. Detta eftersom kommunen, enligt Johansson, inte skulle ha tjänat så mycket tid på att bygga tillfälligt boende.

Men Törnvall jobbade ändå vidare även med en möjlig tillfällig lösning. Socialförvaltningen har inställningen att man bör bryta mot upphandlingslagen, eftersom förvaltningen annars bryter mot socialtjänstlagen – som, efter kontakt med juridisk expertis, konstateras vara den starkare lagen. Detta uppger Hisham Törnvall i intervju med FP.

Socialchefen gjorde i början av december en muntlig beställning på ett modulhus. Det visade sig att kostnaden för det huset skulle stiga på grund av att förändringar skulle krävas. Marino Wallsten (S), kommunstyrelsens ordförande, hade tagit ett orförandebeslut för att köpa, men backade och drog tillbaka beslutet.

15 december beslutade Fagerstas kommunfullmäktige att man ska upphandla en tillfällig lokal för äldreboende. Dagen efter genomförde NVK ett första projekteringsmöte med syftet att börja ta fram ett förfrågningsunderlag.

Några dagar senare önskade Harold Nilsson ett förtydligande av uppdraget – om det rör sig om förhyrning eller köp av lokaler. 21 december skickade Nilsson ett till mejl till kommunchef Anders Kilström där han skrev att han uppfattade flera beslut som otydliga. Något som enligt Nilsson tog onödig tid i anspråk.

Vid ett möte 22 december bestäms att upphandlingsunderlaget ska vara klart i mitten av februari 2016.

I månadsskiftet januari – februari sker en ordväxling mellan Harold Nilsson och Hisham Törnvall. Den förre hävdar att det inte finns några färdiga moduler som uppfyller socialförvaltningens krav och den senare håller inte med om det: ”Det finns moduler som kan levereras snabbt”, skriver Törnvall.

Några dagar senare skriver Tord Johansson att han varit i kontakt med en modulleverantör som på en rak fråga hävdat att det i det läget skulle ta minst åtta månader från beställning till färdigt hus.

Samtidigt meddelar Johansson att ett färdigt upphandlingsunderlag är fördröjt till mitten av februari, bland annat beroende på att förutsättningarna ska ha ändrats flera gånger. ”Det är helt normalt i en projekteringsprocess”, skriver Johansson.

21 mars skriver Hisham Törnvall till kommunledningen i Fagersta att han saknar förtroende för NVK:s ledning.

14 april löpte anbudstiden ut för det tänkta tillfälliga äldreboendet. Nilsson skriver 18 april att ett anbud har kommit in. Han föreslår med hänvisning till en konsult, att förkasta det med anledning av att föreslagen tid inte kan hållas.

Nilsson har utrett förutsättningar för att hyra tillfälliga lokaler i Bergslagssjuhuset, något som enligt Nilsson är ett alternativ till ett boende på Kottmossen. Fick reda på i december, fick i uppdrag förhandla.

Törnvall skriver som svar att socialförvaltningen är tacksamma för om NVK förhandlar vidare med landstinget angående det alternativet.

Annons