Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nu ska Fagerstaborna få säga sitt om tätorten

En fördjupning av översiktsplanen för tätorten Fagersta ska tas fram, och nu får de boende chansen att säga vad de tycker om sin tätort.

Annons
Fram till slutet av november vill Fagersta kommun ha in synpunkter på hur befolkningen vill att tätorten utformas.

Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning har av Fagersta kommunfullmäktige fått i uppdrag att ta fram en fördjupning av översiktsplanen, FÖP. Arbetsnamnet är FÖP Fagersta tätort och planen ska behandla hela tätortsområdet inklusive Västanfors.

Den ska ligga till grund för hur stadsmiljön ska utvecklas i framtiden, med sikte på en väl fungerande helhet. Och samtidigt vara vägledande för kommunala beslut när frågor om åtgärder i tätorten kommer på tal.

Rent allmänt sägs att i en översiktsplan ska kommunen bland annat redovisa hur mark- och vattenområden bör användas i framtiden och hur miljön ska utvecklas och bevaras.

Fagerstas kommuntäckande översiktsplan antogs 2007, och där påpekas att en fördjupning av tätorten saknas.

– Vi vill se över centrum så att det inte blir lite hipp som happ. Det har stått stilla i 30 år, säger kommunalrådet Stig Henriksson (V).

Det kan exempelvis gälla var man i framtiden ska bygga bostäder, eller hur trafiklederna ska se ut. Kanske ska det vara bilfritt inom något område.

Stig Henriksson ser att de mest konkreta detaljer kan dyka upp i medborgarförslagen som väntas trilla in.

– Någon kanske vill ha en skridskobana i Vilhelminaparken. Nu finns möjlighet för medborgarna att säga sitt.

Fram till den 23 november kan alla lämna synpunkter till miljö- och byggförvaltningen där Helena Reimfors är projektledare. Hon ingår i en projektgrupp tillsammans med tjänstemän från flera förvaltningar och förbund i Fagersta.

– Det handlar om hur staden ska utvecklas, och den fördjupning av översiktsplanen vi tar fram finns inte i dag, säger Helena Reimfors.

– I nuläget är det en öppen process och vi vill ha in så många synpunkter som möjligt.

Under hösten arrangeras flera träffar med bland annat näringsliv, föreningsliv och fastighetsägare.

– Det finns många olika intressen och det gäller att väga samman alla aspekter, säger Helena Reimfors.

Detta ska i sin tur vägas samman med kommunala mål och program. Redan nu tar miljö- och byggförvaltningen emot synpunkter och idéer. På hemsidan finns adresser och telefonnummer.

– Det går bra att ringa till mig, säger Helena Reimfors.

Hon räknar med att det någon gång under nästa år ska finnas ett preliminärt förslag till FÖP som ska ställas ut i två månader.

Annons