Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så ska kön till äldreboendena försvinna

Många äldre i Fagersta tvingas vänta länge på att få plats i särskilt boende. Läget är alarmerande och därför vill kommunen bygga ett nytt äldreboende redan nästa år.

Annons
Hisham Törnvall, chef på socialförvaltningen i Fagersta, har lyft idén för politikerna om en satsning på 40 miljoner kronor. ”Jag föreslog att det skulle reserveras ett belopp och det har man gjort. Det är väldigt tacksamt”, säger han. Om kommunen inte erbjuder plats inom sex månader kan ett vite utdelas. Men så långt har det inte gått, enligt Törnvall: ”Nej, vi tillhandahåller platser inom sex månader”, säger han.

I dag står 24 äldre i kö till särskilt boende. Nu ska Fagersta kommun ta till krafttag för att gamla i behov av vård snabbare ska komma in på äldreboenden.

– Vi har en kösituation. Och vi vill kunna ta bort den i princip helt och hållet, säger Hisham Törnvall, chef på socialförvaltningen.

I Fagersta, precis som i övriga delar av landet, blir gruppen äldre allt större. Köerna till särskilt boende har länge varit ett problem.

Nu arbetar tjänstemän på socialförvaltningen och Norra Västmanlands kommunalteknikförbund intensivt med planer för ett nytt äldreboende. NVK har fått i uppdrag av socialnämnden att ta fram förslag på utformning och placering.

– Det är väldigt bråttom. I stort sett omgående ska vi ta fram förslag för att ha något att diskutera kring, säger Tord Johansson, fastighetschef på NVK.

Behovet av skyndsamhet understryks av Harold Nilsson, förbundschef på NVK:

– Så fort vi tillsammans med verksamheten har hittat lämpliga platser kommer Västmanland Dalarna miljö- och byggförvaltning att utreda planförutsättningar, säger han.

I uppdraget ligger att planera för ett boende med en kapacitet på 24 platser – alltså motsvarande storleken på kön till särskilt boende.

– Vi vill täcka behovet de kommande fyra–fem åren, med den befolkningsökning som har varit de senaste åren, säger Hisham Törnvall.

Planen är att bygga ett större äldreboende, snarare än flera hus på olika platser.

– Det ska vara en sammanhållen enhet. Då får vi en bättre effektivitet i hur vi använder personalen, säger Hisham Törnvall.

Beskedet om äldreboendebygget tas emot med glädje av Fagerstas pensionärsföreningar.

– Vi har tryckt på om det här i många år: de måste ta tag i det och göra en långsiktig plan innan alla 40-talister måste in till äldreboendena, säger Lennart Lindeskär, SPF seniorerna.

Det skulle vara lättare för gamla att komma in på äldreboende. Det önskar PRO i Fagersta, berättar Britt Janwald, vice ordförande:

– Vi vill att det inte ska vara någon diskussion om en 90-åring önskar en plats. Det behöver inte hända mycket för att en 90-åring ska ha stora hjälpbehov, säger Janwald.

Pengarna till det nya äldreboendet är tänkta att tas från kommunstyrelsens investeringsbudget för 2016. 40 miljoner kronor är alltså avsatt. Tanken är att gå från plan till spadtag så snart som möjligt:

– Förhoppningsvis i början av nästa år, säger Hisham Törnvall.

Läs mer: Boendet kan även användas som skola

Britt Janwald, PRO, och Lennart Lindeskär, SPF seniorerna, har under lång tid tryckt på för att kommunen ska göra något åt köerna till äldreboendena i Fagersta.
Sirkka Hautajärvi, 62 år: – Både min far och mor har bott inom äldrevården och det fungerade bra. Men det är för långa köer från det att en anhörig blir sämre tills de får komma in.
Göran Lindberg, 75 år:– Det vård jag har fått har fungerat utmärkt, men det är mer sjukvård. Jag kan inte uttala mig om äldrevården generellt.
Clary Törnqvist, 81 år:– Min syster är på Malmen och hon har det bra.

Malmen har flest lägenheter

I dag finns det fem äldreboenden i Fagersta:

Malmens vårdboende. 68 lägenheter.

Sollidens vårdboende. Åtta avdelningar, varav två för personer med demenssjukdom och två korttidsavdelningar.

Nybo demensboende. 24 lägenheter.

Koltrastens serviceboende. 28 lägenheter.

Stolpvretens serviceboende. 44 lägenheter.

Malmen byggs ut under hösten för att rymma ytterligare nio platser.

Annons