Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Två år efter valet: Löften som gått i mål

FP har granskat tio vallöften i Fagersta. De här har förverkligats.

Annons
Fyra av de sex avklarade löftena är direkt kopplade till skolan, på olika nivåer.

För två år sedan blev Socialdemokraterna största parti i Fagersta. Efter halva mandatperioden har FP granskat hur långt S har kommit med tio av sina främsta vallöften.

Läs mer: Löften som inte genomförts

Sex av dem har fullföljts:

2,7 miljoner till skolan: F – 3

Har finansierats genom statliga, riktade medel. Fagersta kommun sökte 2,688 miljoner kronor för läsåret 2015–2016. De pengarna fick Fagersta och de gick till en lågstadiesatsning.

49 platser till vuxenutbildning

NVU har fått 49 tilldelade platser inom kunskapslyftet. ”Vi kommer att räkna hem det i år”, säger Mattias Pålsson, rektor för vuxenutbildningen. Det här har möjliggjorts genom riktat statsbidrag. Kostnaden är 45 000 kronor per årsplats.

Högbyn ska öppnas igen

Det finns flera politiska beslut, bland annat om belysning, pulkabacke och slyröjning. Ärendet är även pågående då kommunstyrelsen för en dialog med en privatperson.

Lärarinvestering – löner och utveckling

Genom riktade, statliga medel har 67 lärare fått 2 500 kronor mer i lön från och med juli i år. Det gäller så länge lärarna jobbar kvar i kommunen. Förra året fick förskollärarna extra lönepåslag och i år har förskolechefer fått ett lönepåslag utanför den ordinarie förhandlingen. Genom lärarlyftet har omkring 400 000 kronor avsatts förra året och i år för utbildning. Motsvarande 1,5 tjänster har också tillsatts för att avlasta lärarna. Detta och satsningarna inom förskolan är gjorda med kommunala medel.

Valfrihet på särskilt boende

Enligt vallöftet skulle man i Fagersta kunna välja att bo ensam i kommunens särskilda boenden; ingen skulle tvingas dela rum. ”Det finns en valfrihet i dag, däremot kan de tvingas dela rum på korttidsplats. Men vi strävar efter att det inte ska vara så där heller. Det är politiskt beslutat att utöka antalet korttidsplatser. Då blir det lättare att få enskilt rum även där”, säger Eva Blomberg, vård- och omsorgschef.

Läs mer: Socialdemokraterna om sina vallöften

Åtta extratjänster i skolan

Tre tjänster har inrättats för studiehandledare på Risbroskolan. ”Det har avlastat lärarnas arbetssituation”, säger Per Österberg, förvaltningschef. Tre extratjänster har tillsatts i förskolan för att minska barngrupperna. Två årsarbetare har också tillkommit vid fritidshemmen. Skolsköterskorna har utökats med en tjänst. Utöver det har ett antal så kallade SVA-lärare anställts extra, för att underlätta för de nyanlända i skolan. Lågstadiesatsningen (se ovan) har gett mer personal på lågstadiet.

Läs mer: I Skinnskatteberg tog det stopp när reporter sökte svar

Annons