Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vill höja säkerheten längs riksvägarna

Väg 66 och 68 från Oti är två vägar som länge har haft hastigheten 90 kilometer i timmen. Nu vill Trafikverket se en åtgärd av vägen, genom mitträcke, hastighetssänkning eller annan åtgärd.

Annons

I slutet av april skickade Trafikverket in ett förslag till kommunen om att sänka hastigheten på väg 66 och 68 om inte åtgärder vidtas. Det gäller från Oti och till länsgränsen på 66:an och från Oti till länsväg 233 på 68:an.

Ur en trafiksäkerhetssynpunkt finns det två sätt som man kan gå till väga för att öka säkerheten. Antingen byggs det ett mitträcke för att separera körfälten, vilket också kommer medföra att hastigheten kan höjas till 100 kilometer i timmen. Det andra alternativet är att sänka hastigheten till 80 kilometer i timmen, vilket är den högsta hastigheten två bilar kan kollidera utan livshotande skador.

Mikael Klingstedt, projektledare på Trafikverket berättar att mitträcken ska finansieras av pengar som länsstyrelsen får av staten. Vilket också innebär att andra vägar kan behöva prioriteras bort.

Harold Nilsson, förbundschef på NVK, kommenterar Trafikverkets förslag.

– Vi var överens med länsstyrelsen och har varit det i flera år om att hastigheten inte skulle sänkas fram tills mitträcken byggs. Visst är det bättre att sänka. Men man kan inte bara kolla utifrån en säkerhetssynpunkt, säger han. NVK har påtalat för Trafikverket om andra vägar i länet som är i större behov av en sänkning, men som i stället fått en ökning.

Nilsson vet själv inte när mitträcke ska byggas men han fortsätter och berättar att de båda vägarna är viktiga för det regionala näringslivet och det pågår just nu en åtgärdsvalsstudie på väg 68. Många av de som reser på vägarna är pendlare, därför menar han att det är orimligt att sänka hastigheten till 80 kilometer i timmen.

Mikael Klingstedt säger att de är medvetna om att det är många pendlare. De vill dock se en prioritering från länsstyrelsen där pengar ska gå till ett mitträcke på just de två vägarna.

– Min kunskap är att man vill ha en hög framkomlighet på de vägarna. Det är ju arbetspendling och målsättningen är 100 kilometer i timmen. Men då måste det till ett mitträcke, säger han.

Enligt Klingstedt är förslaget ett sätt att flagga för att problemet måste tas tag i och åtgärdas snarast.

– Att vi vill åtgärda är ungefär som en passning till länsstyrelsen att vi vill att pengarna ska läggas på mitträcken, säger han.

Trafikverket jobbar med tioåriga trafiksvägstrategier som sedan uppdateras var fjärde år. Nästa gång den uppdateras är 2019. Vilket också skulle vara först då som en eventuell sänkning äger rum.

– Länsstyrelsen har mycket att säga till om när det kommer till hur pengarna ska delas ut. Skulle de då gå ut och säga att de vill använda länspengarna på 66:an och 68:an så kommer vi sannolikt inte sänka hastigheten, säger Klingstedt.

Just nu pågår en åtgärdsvalsstudie av vägarna där man kollar på behov och brister, Därefter tas förslag på åtgärder fram som ska öka säkerheten.

Jessica Cedergren som är infrastrukturdirektör på länsstyrelsen i Västmanland berättar att en sänkning av vägarna inte är aktuell så länge åtgärdsvalsstudien pågår. Den studien beräknas vara klar i höst. Och efter det vet man vilken åtgärd som kommer vara bäst för att öka säkerheten.

Just säkerheten menar Cedergren är viktig. Och det är därför som åtgärdsvalsstudien genomförs överhuvudtaget.

– Det är viktigt att det blir bra vägar med bra säkerhet. Den lösning som tidigare diskuterats är en mötesfri väg. Sen får vi se vad studien visar, om det blir sänkt hastighet, mötesfria vägar eller annan åtgärd.

Cedergren berättar att om studien visar att en sänkning är den bästa lösningen för att öka säkerheten på vägen, så är det också en sänkning som kommer att ske. Däremot är processen lång och en eventuell åtgärd skulle inte genomföras förrän tidigast 2019.

Annons