Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fem förslag för bättre vård i Västmanland

Annons

Det nya "normala" i Vårdsverige tycks vara låg tillgänglighet inom primärvården, långa väntetider på våra akutmottagningar samt vårdplatsbrist med överbeläggningar och utlokaliserade patienter.

Enligt ett uttalande i SVT Västmanland av sjukhuschef Håkan Wittgren den 3 februari så har arbetsgivaren nu lyckats öppna 20 tidigare stängda vårdplatser i Västerås och man planerar att under våren öppna ytterligare 10 vårdplatser i Västerås och 6 stycken i Köping. Detta är naturligtvis bra och kan förhoppningsvis minska antalet överbeläggningar, främst på medicinklinikerna i Västerås och Köping samt kirurg- och urologklinikerna i Västerås. Detta bör dock bara vara ett första steg mot en förbättrad vårdplatssituation i Västmanland. Enligt statistik från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ligger Västmanland på den övre halvan vad gäller flest överbeläggningar i riket.

Överbeläggningar och utlokaliseringar av patienter till kliniker som saknar rätt kompetens att vårda patienten innebär framförallt olägenheter för patienten i form av inställda eller uppskjutna operationer, ökat medicinskt risktagande, försämrad omvårdnad och ibland för tidig hemgång. Det betyder också en dålig arbetsmiljö för medarbetarna vilket bland annat kan avläsas i ökande sjuktal.

För att skapa en hållbar vårdplatssituation och arbetsmiljö krävs en personalpolitik som leder till att personalen inte fortsätter att fly från sjukvården. Vad kan specifikt göras i Västmanland för att säkerställa att rätt kompetens finns tillgängliga för de vårdplatser som behövs både i sluten och öppen vård? Hur kan Region Västmanland åstadkomma en positiv utveckling?

Vårdförbundet och Sjukhusläkarna har följande förslag till åtgärder:

1. Lönestrukturen för Vårdförbundets medlemmar måste förbättras, att bli kvar i det patientnära arbetet måste löna sig, erfarenhet skall tydligt synas i lönekuvertet. Som legitimerad sjuksköterska, barnmorska, röntgensjuksköterska och biomedicinskanalytiker ska man kunna göra lönekarriär i Region Västmanland.

2. Arbetsmiljön måste utformas så att alla känner sig trygga i sitt yrke och där yrkesintroduktion ger en grundläggande förutsättning att skapa god och säker vård.

3. Hög arbetsbelastning och negativ stress motverkas, övertid begränsas och hälsosamma arbetstider prioriteras

4. Om det är svårt att få sökande till natten behövs attraktiva arbetstider och en högre lön.

5. Möjlighet till utbildning/fortbildning för alla personalkategorier.

Jani Stjernström, ordförande, Vårdförbundet Västmanland

Mirka Kwiatkowska, ordförande, Sjukhusläkarna Västmanland

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons