Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fiberdebatt mellan Henriksson och Wallsten

Fiberutbyggnaden i Fagersta vållar debatt mellan toppolitiker.

Annons
Talade. Stig Henriksson ifrågasätter kommunens agerande när Skanova ville ändra metod för fibernedläggning. ”När man lappar och lagar så är hållbarheten mycket sämre”, säger han.

Sedan början av juli arbetar TeliaSoneras dotterbolag Skanova med att rulla ut fiber i Fagersta. I arbetet använder sig entreprenören av traditionell schaktning. Enligt samverkansavtalet mellan Fagersta och TeliaSonera skulle dock mer moderna metoder användas.

Men i slutet av mars informerade Skanova Fagersta kommun om att den moderna microtrenching-metoden inte skulle gå att använda. Den mer traditionella metoden innebär större ingrepp på gatorna. Enligt Stig Henriksson för den också med sig betydligt större kostnader på sikt:

– De ändrade förutsättningarna riskerar att innebära kostnader för kommunen i mångmiljonklassen, säger han.

De nya förutsättningarna skulle enligt Henriksson tvinga fram frågan till politiskt beslut igen – något som inte har skett.

Enligt samverkansavtalet, godkänt av fullmäktige 16 december 2014, ska fiberutbyggnaden behandlas av en styrgrupp med tjänstemannarepresentanter från kommunen och Norra Västmanlands kommunalteknikförbund samt projektledare från TeliaSonera.

– Eventuella frågor ska enligt avtalet behandlas i styrgruppen, men överlämnas till respektive part för beslut. Min fråga är: Var har beslutet – om att gå vidare trots de ändrade förutsättningarna – fattats, utan att fullmäktige besvärades av det här? säger Henriksson.

Marino Wallsten (S), kommunstyrelsens ordförande, är av en annan åsikt än Henriksson:

– Det har inte funnits något som ändrar förutsättningarna så radikalt som Stig påstår, säger han under måndagens fullmäktigedebatt.

Wallsten fortsätter:

– Ingrepp i vägen sker hur vi än gräver. Vi får leva med ränder som är 10 centimeter eller uppåt 40–50 centimeter i stället – det är den stora skillnaden.

Fagerstas representant i styrgruppen är Mikael Eriksson, som är upphandlingschef.

Vem tog beslutet om att köra vidare i våras när Skanova kom med de nya uppgifterna?

– Beslutet togs. De kom till styrgruppen med informationen. Vi tog hem det och informerade kommunen, den politiska ledningen, säger Mikael Eriksson.

Men vem fattade beslutet?

– Jag skulle vilja höra hur debatten i fullmäktige gick först, jag återkommer sedan.

Mikael Eriksson ringer upp några timmar senare och berättar att han efter Skanovas nya besked informerade om ärendet i kommunstyrelsens arbetsutskott 23 april.

– Därifrån godkändes informationen och lades till handlingarna. Där fick vi uppdraget att fortsätta.

Skanova ville ändra arbetsmetoden

Harold Nilsson, NVK:s förbundschef, informerade om de nya förutsättningarna för fibernedläggningen på kommunstyrelsens arbetsutskott 27 mars i år. Skanova hade då meddelat att microtrenching inte kan användas i Fagersta eftersom det blivit dyrare än förra året och eftersom alla aggregat uppgavs vara bokade resten av säsongen.

Skanova ville därför använda en fräsmetod som ger ungefär 50 centimeter bredd i stället för 4-8 centimeters spår, med microtrenching. I skrivelsen föreslår Nilsson fem principer för att säkra återställningskraven. Han föreslår att fibern bör senareläggas om kraven inte kan nås. Skrivelsen lämnades utan åtgärd.

Annons