Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

För många asylsökande

Annons

Norbergs kommun har nyligen skrivit brev till migrationsminister Tobias Billström med frågorna ”Vad anser du vara en rimlig storlek på flyktingmottagande för en kommun? Har du någon övre gräns för hur stort asylmottagandet får vara i proportion till kommunens befolkning?”

Detta efter att Migrationsverket planerar att placera upp till 438 asylsökande på olika typer av boenden i vår kommun.

Det motsvarar en befolkningsökning på nästan 8 procent och kommunen förväntas utöka skolverksamheten, som i dag rymmer cirka 500 barn, med 25–30 procent inom fyra veckor.

Vi politiker i Norbergs kommun är väl medvetna om de hemskheter som många människor flyr undan runt om i världen och vi vill självklart bidra till att så många som möjligt får en fristad och möjlighet till en bra framtid här.

Men det finns gränser för vad en liten kommun klarar av. Självklart vill vi bli fler norbergare, och vi ser gärna att många av de asylsökande väljer att bosätta sig i vår kommun när de får uppehållstillstånd, men det är omöjligt för kommunen att på kort tid uppbringa lokaler och lärare till för- och grundskola för de prognostiserade 200 barnen.

Även om vi använder den gymnastiksal i Kärrgruvan som nu står tom, Kärrgruvans skola som vi nyligen har stängt och hyr den konferenslokal som finns tillgänglig på Klackbergsgården kan vi inte trolla fram bra verksamhet för alla barn.

För att bättre förstå situationen kan man jämföra med större orter. Om till exempel Västerås stad skulle ta emot proportionellt lika många nya asylsökande i höst skulle det innebära ytterligare 8 036 asylsökande i Västerås, varav knappt hälften ska in i för- och grundskola. Är det ett rimligt krav att ställa på Norberg och Västerås?

De 108 asylsökande som redan finns i Norberg, de 15 ensamkommande flyktingbarn som bor i kommunens särskilda boende, de 26 platser vi har för kommunplacering och det trettiotal personer som har anhöriginvandrat under året till Norberg är en rimlig mängd människor som vi klarar av att hantera på ett bra sätt

i våra verksamheter.

Det vi vänder oss emot är att Migrationsverket är på väg att direktupphandla 320 platser i anläggningsboenden i vår kommun.

Vi förutsätter att Migrationsministern snarast vidtar åtgärder för att asylmottagandet i små kommuner ska stå i proportion till kommunernas storlek och möjlighet att tillhandahålla lagstadgad verksamhet.

Kommunstyrelsens ordförande

Pratima Åslund (V)

Kommunstyrelsens vice ordförande

Kjell Carlsson

Ordförande Miljöpartiet i Norberg

Åsa Eriksson (S)

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons