Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

För stora barngrupper på fritidshemmen

Annons

Tisdagen den 8 maj var fritidshemmens dag runt om i landet. En dag att uppmärksamma fritidshemmens viktiga roll och betydelse för våra elever. Tyvärr skedde firandet i en tid då situationen i många fritidshem är krisartad.

Vi har aldrig haft så många elever inskrivna på fritids. Det är såklart glädjande, men när varken resurser, lokaler eller lärartäthet utvecklas i relation till antalet elever leder det till alltför stora elevgrupper och arbetsmiljön blir lidande. Enligt Skolverket går det 29 barn per avdelning i Skinnskattebergs kommun.

Fritidshemmet har ett pedagogiskt uppdrag som skiljer sig från förskoleklassen och grundskolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ.

Fritidspedagogiken utvecklar kompetenser som samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga, problemlösning, kreativitet, kulturell medvetenhet och estetiska uttrycksformer. Utbildningen närmar sig därmed ämneskunskaperna från ett annat håll än grundskolans kursplaner. Fritidspedagogiken innehåller precis de nyckelkompetenser för livslångt lärande som EU lyfter fram som viktiga i ett globaliserat kunskapssamhälle.

Samtidigt som uppdraget förstärkts och elevgrupperna ökat har andelen anställda med pedagogisk högskoleutbildning sjunkit. Den senaste statistiken från Skolverket visar att det endast är 31 procent av personalen i fritidshem i Skinnskattebergs kommun som har en pedagogisk högskoleexamen.

För att säkra kvalitén på fritidshemmen måste elevgrupperna minska, antalet behöriga lärare öka och tiden till planering, reflektion och utveckling av den pedagogiska verksamheten säkras. Det behövs en politik som tar sig an situationen i fritidshemmen och de stora skillnader som finns mellan olika kommuner. Så kan lärareffekten öka den effekt lärarens arbete får på den enskilda eleven och samhället i stort. Den prislapp som samhället betalar i dag på grund av bristerna är betydligt dyrare än vad rätt investeringar skulle kosta. Beslutsfattare i Skinnskattebergs kommun har mycket kvar att bevisa.

Med satsningar på högre lön, bättre arbetsvillkor och en tydligare prioritering av fritidshemmen kommer fler välja att bli och förbli lärare i fritidshem. Vi vill se ordentliga löften om minskade elevgrupper och åtgärder som gör skillnad i vardagen på varje fritidshem.

Beslut som möjliggör lärares pedagogiska ansvar, ökar lärareffekten och säkrar elevernas rätt till en verksamhet av hög kvalitet, börjar i politiska prioriteringar. Fritidshemmen har stor potential att bidra till både högre kunskapsresultat och jämlika livschanser. Det vill vi få chansen att fira!

Johanna Jaara Åstrand

Förbundsordförande Lärarförbundet

Sofia Larsson Österback

Ordförande Lärarförbundets lokalavdelning Skinnskatteberg

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons