Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förskolan får bra betyg av föräldrar

348 föräldrar har tyckt till om förskolorna i Fagersta. Majoriteten av dem är nöjda. ”Vi är stolta över vår verksamhet”, säger Jeanette Behrens, avdelningschef för förskolan.

Annons
Pia Boiardt (V), ordförande i utbildnings- och fritidsnämnden,  Jeanette Behrens, avdelningschef, och Lotten Arkestad-Aronsson, enhetschef på förskolorna Raketen, Humlan och Vilhelmina.Här står de utanför Raketen som firade ettårsjubileum i förra veckan.

Fagersta. Enkätundersökningen gjordes under maj och juni i år.

Alla föräldrar som har barn på förskolorna har fått möjlighet att svara. 348 av 734 har svarat på 12 påståenden om kvaliteten i förskolan.

Genomsnittet av alla svar ger resultatet 3,43. Det på en skala där 4 är bäst och 1 sämst.

- Det är jättebra, vi är inte under tre på någonting. Våra medarbetare får mycket beröm från föräldrarna och det är jättekul, säger Jeanette Behrens.

Fler än hälften av föräldrarna har inte svarat på enkäten. Det gör att resultaten bör tolkas med viss försiktighet, enligt förvaltningens rapport.

Spelar bortfallet någon roll för er analys?

-Vi analyserar sifforna som vi får in. Man kan tyda det som att det är de nöjda som svarar eller att det är de som inte är nöjda som svarar. Det kan man tycka olika om. Varje förskola är representerad i svarsfrekvensen, säger Jeanette Behrens.

Enkätresultaten har sedan diskuterats på förskolornas föräldraråd.

Antalet barn i Fagerstas förskolor har ökat under en lång rad år och flertalet nya avdelningar har startats. Vänsterpartisten Pia Boiardt, ordförande i utbildnings- och fritidsnämnden, ser det positiva enkätresultatet som ett tecken på att förskolorna har anpassat sig väl till den nya situationen.

- Vi får ett kvittot på att verksamheten har skötts väldigt bra utifrån de faktiskt ganska extrema förutsättningarna, säger Pia Boiardt.

Framåt finns det dock flera utmaningar för verksamheten. Det kommer att behövas större lokaler och man är på jakt efter mer behörig personal. Dessutom är målet att kunna minska barngrupperna.

- Vi har brist på lokaler så vi tittar på hur man ska bygga ut en ny förskola. I det får politiken ta ställning till om vi ska bygga ut så att vi kan minska barngrupperna, säger Pia Boiardt.

Föräldraenkät 2015

De fyra bästa resultaten (genomsnitt):

3,67 - Det är alltid en öppen och ärlig kommunikation mellan personal och mig som förälder.

3,64 - Jag känner tillit och förtroende för personalen

3,58 - Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande

3,57 - Jag känner mig trygg när jag lämnar mitt barn på förskolan

De fyra sämsta resultaten (genomsnitt):

3,13 - Vid den dagliga kontakten med personal får jag tydlig information om hur dagen varit för mitt barn på förskolan.

3,20 - Jag har bra insyn i förskoleverksamheten

3,22 - Förskolan har inbjudande och inspirerande lokaler och miljö

3,37 - Barnen har stimulerande och varierande uteaktiviteter varje dag

Föräldrarna hade fem påståenden att välja på:

* Stämmer helt och hållet

* Stämmer ganska bra

* Stämmer ganska dåligt

* Stämmer inte alls

* Vet ej

Det bästa värde som kan fås är 4 och det sämsta 1 (när genomsnitt räknas ut).

Annons