Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Frågor till socialdemokratins företrädare i Västanfors-Västervåla kyrkofullmäktige

Annons

Västanfors kyrka.

Inför höstens kyrkoval förekommer debattinlägg i medier från socialdemokratiskt håll som behöver förtydligas för kyrkovalets presumtiva väljare i Västanfors-Västervåla församling.

Här presenteras några exempel på otydliga uttalanden som föder följdfrågor.

1. Svenska Kommunalarbetareförbundet har, genom sin ordförande Tobias Baudin, i medier uttalat att höstens kyrkoval är ett "mobiliseringsval" som handlar om vilka arbetsgivare Svenska kyrkans anställda ska ha och vilken arbetsgivarpolitik som ska gälla för de anställda. Det borde vara intressant för väljarkåren och för församlingens anställda att få ett klargörande vad Kommunalarbetareförbundet vill förmedla med sitt något kryptiska uttalande.

2. Västanfors-Västervåla församling är i dag en vidöppen och progressiv folkkyrka, som välkomnar alla människor och som ser som sin främsta uppgift att vara "en orädd och varm uttolkare av evangeliet till alla människors befrielse".Socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström Baastad uttalar sig i medier och klargör att socialdemokratin har följande tre huvudfrågor inför kyrkovalet:

a) Kyrkan ska vara en "öppen folkkyrka" (vad är nytt i detta avseende för vår församlings vidkommande?)

b) Kyrkan ska vara "progressiv och öppen för alla" (vad är nytt i detta avseende för vår församlings vidkommande?)

c) Kyrkan "ska hjälpa inte bara kristna utan alla människor" (vad är nytt i detta avseende för vår församlings vidkommande?)

3. Sveriges statsminister har likaså uttalat sig i medier och menar att "Kyrkans arena är bra för socialdemokratin"! Ett sådant uttalande väcker naturligtvis följdfrågor. På vilket sätt är Västanfors-Västervåla församlings olika beslutsorgan lämpliga arenor för en socialdemokratisk partiideologi och på vilket sätt skulle denna partiideologi bidra till att underlätta utförandet av församlingens fyra huvuduppgifter, nämligen att fira gudstjänst, att bedriva dop- och konfirmandundervisning samt att utöva diakoni och mission (2 kap kyrkoordningen)?

Svar emotses i denna tidning av socialdemokratins företrädare i kyrkofullmäktige i Västanfors-Västervåla församling.

POSK:s styrelse, Västanfors-Västervåla församling

Genom Anders Linger, styrelseordförande i POSK

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons