Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Högskolan får drygt 25 miljoner kronor till ny forskning

Totalt är det fem nya forskningsprojekt på Mälardalens Högskola, MDH, som får dela på 25,6 miljoner kronor från Vetenskapsrådet.

Annons

Projekten som får nya forskningsmedel verkar inom utbildning och datavetenskap. Bland annat ska ett av projekten undersöka hur lärare inom matematik bättre kan utnyttja digitala resurser i sin undervisning.

Projektet kallas ”Lärares användning av nya undervisningsmaterial och resurser för lärande i matematik: en internationell jämförelse” – Vetenskapsrådet har beviljat 7,7 miljoner kronor till denna forskningsstudie.

Universitetslektor Hendrik Van Steenbrugge, som är projektledare från MDH, förklarar vad projektet går ut på:

– De senaste åren har digitala resurser av olika slag börjat användas i många matematikklassrum och ny forskning indikerar att hanteringen av sådana ställer nya typer av krav på läraren, säger Hendrik Van Steenbrugge, i ett pressmeddelande.

Studien är ett internationellt samarbete där likheter och skillnader mellan lärare från USA, Belgien, Sverige och Finland kommer att observeras och forskare från de respektive länderna är engagerade. Fokus ligger alltså på användning av digitala resurser.

Fem forskningsprojekt på MDH får pengar från Vetenskapsrådet.

Vidare har MDH tilldelats 6,3 miljoner kronor för projektet ”I fotspåren av motståndskraftiga unga - lyckade utbildningsvägar och inträde till högre utbildning” som kommer att pågå i fyra år framåt. Projektet bedrivs av Niclas Månsson, professor i pedagogik vid MDH, tillsammans med Ali Osman och Carina Carlhed från Stockholms universitet. Syftet är att undersöka vilka mekanismer som spelar roll för akademisk framgång bland elever som växt upp i familjer där föräldrarna har låg utbildningsnivå och/eller låg inkomst.

Thomas Nolte, professor i datavetenskap, leder ett av de fem beviljade projekten..

Vetenskapsrådet finansierar även tre projekt inom datavetenskap med sammanlagt drygt 11,6 miljoner kronor. I ett av dem, ”Användbar probalistisk timinganalys av realtidssystem”, ska forskarna försöka hitta ett nytt sätt att analysera realtidssystem.

Projektledaren Thomas Nolte, professor i datavetenskap, förklarar:

– Inbyggda system är små datorer som sitter i allt från eltandborstar till bilar, och som innehåller programvara som får produkten att utföra det den ska. Förutom funktionella krav finns så kallade ickefunktionella krav, vilket till exempel kan vara låg energiförbrukning och förutsägbar timing och minnesförbrukning. System med strikta tidsmässiga krav kallas för realtidssystem, exempelvis är en airbag inte speciellt nyttig om den inte fylls med gas vid exakt rätt tillfälle.

Om projektet lyckas innebär det enligt Thomas Nolte ett stort framsteg inom forskningen, och på sikt även för samhället i stort.

– Målet är att ta fram en fundamentalt ny, sannolikhetsbaserad analysteknik för realtidssystem. Lyckas vi så kommer resultaten att revolutionera utvecklingen av systemen – de blir mer effektiva, vilket kan sänka kostnader, spara energi och effektivisera industrin, säger Thomas Nolte, i pressmeddelandet.

Annons