Annons
Vidare till fagersta-posten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Inhyrd rektor kostar inte extra

De anonyma skribenterna ”Hugin och Munin” har i ett antal insändare under hösten kommenterat och haft åsikter om styrningen av skolan i Skinnskattebergs kommun, och på vilket sätt verksamheten bedrivs samt åsikter om skolchefens sätt att leda verksamheten.

Jag anser att det tillför ytterst lite av värde och utveckling att föra en sådan debatt genom insändarsidorna i den lokala tidningen. Det vore min önskan och min förhoppning att skribenterna tog kontakt med mig. Jag finns tillgänglig för diskussion och dialog. Ytterst hoppas jag att vi har samma mål, att skapa värde för våra elever.

Detta inlägg skall således inte ses som ett bemötande av tidigare insändare, utan ett förtydligande till kommunens invånare om hur kommunen strävar efter att tillhandahålla en skolverksamhet som skall ge eleverna så goda förutsättningar som möjligt.

• En ny rektor har rekryterats, denna har inte den formella kompetensen i form av rektorsutbildning, men den reella kompetensen är hög och har vägt tungt. Rektorsutbildning kommer att genomföras.

• Processen att anställa biträdande rektorer är i gång, under tiden får rektor stöd av en inhyrd biträdande rektor. Lön/arvode till denna rektor finansieras av de budgeterade medel som vakanserna utgör, alltså inget som belastar skattemedel utöver tilldelad ram.

• Skolan är med i ett samverkansprojekt med Skolverket, gällande nyanländas lärande. I projektet har ett antal aktiviteter genomförts, där skolledningen tagit hjälp av externa konsulter. Skolledningen, och politiken har bedömt insatserna som värdeskapande, och kompetens har tillfallit organisationen. Detta är projekt där projektkostnader inklusive konsulters arvoden är finansierade med riktade statsbidrag, alltså inget som belastar den kommunala skatten för våra invånare.

• Skolchefen har ett omfattande uppdrag. Till detta finns en tydlig kravspecifikation, där främst leverans av hållbarhet och kvalitet efterfrågas. I uppdraget ingår både verksamheten inom skola och förskola. Utöver ovanstående ansvarar skolchefen för alla stödsystem som behövs i form av till exempel infrastruktur, såsom byggnader, skolskjuts etc. Det är således ur ett arbetsmiljöperspektiv inte rimligt att också lägga ett rektorsansvar på denna funktion.

Återigen, så är både ”Hugin och Munin”, och givetvis andra som har funderingar och kanske känner oro över kommunens prioriteringar välkomna att kontakta mig. Min förhoppning är att vi således kan skapa utveckling och förbättringar tillsammans.

Marie Tollefsen Markström

kommunchef, Skinnskattebergs kommun

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel