Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Insändare: För lite av intäkterna gick till humanitärt stöd

Annons

Svar på insändaren "Därför läggs Röda Korset-butiken ned".

Svenska Röda Korset är en humanitär organisation som har en organisationsstruktur med kretsar över hela landet. Verksamheten styrs av ett ekonomiskt regelverk, en strategisk inriktning som vägleder vilken typ av verksamhet som kretsar bedriver, samt stadgar och gemensamma värderingar. Skinnskattebergs rödakorskrets är en del av Svenska Röda Korset och bildades för många år sedan. Under de senaste 30 åren har Skinnskattebergskretsen drivit en Second hand-butik på orten, vilket också varit den i stort sett enda aktiviteten.

Hösten 2018 konstaterade kretsstyrelsen att alldeles för lite av secondhand butikens intäkter gick till insamling till stöd för humanitär verksamhet, vilket är ett viktigt syfte med butiken. Det mesta gick åt till att finansiera kostnader för driften av secondhandbutiken. Kretsstyrelsen kontaktade centrala Röda Korset och fick då stöd för sin bedömning i att göra nödvändiga förändringar för att förverkliga sina planer med ökade intäkter och att driva butiken med enbart volontärer för att skapa större överskott som kan användas för humanitär verksamhet. Detta skulle innebära uppsägning av personal. Uppsägningen väckte starka känslor och en grupp medlemmar bildade på eget initiativ en arbetsgrupp som inte utsetts av Röda Korset.

Svenska Röda Korsets styrelse har ett övergripande ansvar och mandat att säkerställa att alla lokala rödakorskretsar följer organisationens spelregler, stadgar och värderingar. Om dessa inte följs är det Svenska Röda Korets styrelses ansvar att ingripa.

Vid Skinnskattebergskretsens årsstämma valdes Röda Korsets ordförande i region Mitt till att leda de båda årsmötena (23 februari och 26 mars) och försöka hitta en samarbetslösning i det uppkomna låsta läget mellan styrelse och den grupp medlemmar som inte delade kretsstyrelsens bedömning av secondhandbutiken. Ett stort arbete lades för att hitta en väg framåt men tyvärr lyckades inte detta, utan Svenska Röda Korsets styrelse såg ingen annan utväg än att upplösa kretsen. Detta innebar också avveckling av butiken.

Svenska Röda Korsets styrelse beklagar att kretsen är upplöst. Men detta beslut var den enda lösningen i ett läge där styrelsen ansåg att den strategiska inriktningen, stadgar, ekonomiskt regelverk och uppförandekod riskerar att inte följas. Svenska Röda Korsets förhoppning är att rödakorsare på orten kan engagera sig i närliggande rödakorskretsar och arbeta vidare utifrån våra värderingar och de uppgifter som Röda Korset lokalt har.

För Svenska Röda Korset

Britt-Louise Gunnar, ordförande regionråd Mitt

Urban Lindblom, vice ordförande regionråd Mitt

Tord Pettersson, chef avdelning Föreningsutveckling

Ewa Hagberg, verksamhetsutvecklare Förening

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons