Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Allt fler osäkra jobb i förskolan i Västmanland

Annons

Ännu ett nytt ansikte vid grinden till förskolan. Ännu en ny person som ska skolas in i förskolans rutiner, som ska lära känna barnen och deras behov och göra sitt yttersta för att göra ett bra jobb.

Förmodligen är personen du ser en timavlönad barnskötare.

I Västmanlands län var cirka 20 procent tidsbegränsat anställda inom vård och omsorg 2014. Barnskötarna är en av de yrkesgrupper som har det sämst ställt med anställningstryggheten. Mer än var tredje barnskötare är tidsbegränsat anställd.

Ofta är det heller inte de mer förutsägbara vikariaten, vid exempelvis föräldraledigheter, som ligger bakom statistiken. Istället är det de mest osäkra formerna av tidsbegränsade anställningar som ökar mest, där arbetsgivaren ringer in vid behov och arbetstagaren lämnas i ständig ovisshet om hur, när och var den kan få ett arbetspass.

Det här får svåra konsekvenser för den enskilda arbetstagaren, som oro över privatekonomin och svårigheter att planera sitt liv. Men det får också svåra konsekvenser för förskoleverksamheten, där personlig kontinuitet är så viktigt för kvaliteten. Barnskötarna utför varje dag ett fantastiskt arbete i omsorgen om våra minsta. Men de ges inte de villkor de förtjänar. Förskolan börjar mer och mer likna en daglönarverksamhet.För Kommunal är det här en oacceptabel utveckling. Tillsvidareanställning på heltid måste bli norm inom barnomsorgen. För att det ska bli verklighet behövs krafttag på alla politiska nivåer.

Sedan allmän visstid infördes 2007 – en tidsbegränsad anställningsform som inte kräver att arbetsgivaren motiverar varför arbetstagaren ska vara tidsbegränsat anställd – har tidsbegränsade anställningar ökat, särskilt inom barnomsorgen.

Mellan 2009–2015 ökade andelen tidsbegränsat anställda barnskötare med hela tolv procentenheter. Det visar att anställningsformen allmän visstid omedelbart behöver avskaffas.

Kommuner och landsting måste samtidigt prioritera frågan om tillsvidareanställning på heltid högre, inom all sin offentligt finansierade verksamhet. Inom privat barnomsorg var nästan hälften, 44 procent, av barnskötarna tidsbegränsat anställda 2015.

En lösning vore att kommuner och landsting upprättar vikariepooler för att täcka upp korttidsbehov, där personalen är tillsvidareanställd på heltid. Kommuner och landsting bör införa ett procentmål om minst 90 procent tillsvidareanställda inom sina verksamheter.

Varje gång du lämnar vid grinden ska det vara i förvissningen om att personalen har bästa möjliga förutsättningar att ge ditt barn verktyg att lära, leka och utvecklas. Trygga anställningar är vägen till en bra barnomsorg av högsta kvalitet.

Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal

Malin Ragnegård, avdelningsordförande, Kommunal Bergslagen

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons