Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dags att satsa på fritidshemmen nu

Annons
Fritidshemmen betyder mycket då de håller öppet för barnen när förskolor och skolor stänger. Deras förutsättningar borde förbättras och därför har Moderaterna tagit fram förslag kring detta.Foto: TT/arkiv

När förskolor och skolor nu har stängt för sommarlov håller många av Sveriges fritidshem fortfarande öppet och bidrar till att barn och unga får en meningsfull fritid. Men för att fritidshemmen även ska kunna hålla öppet under framtida sommarlov måste de ges bättre förutsättningar.

Ny statistik från Lärarförbundet visar att barngrupperna på fritids har ökat dramatiskt. Här i Västmanlands län har barngrupperna ökat från 32 till 44 mellan 2004 och 2014. Det är inte en hållbar utveckling.

När vi ser tillbaka på vår tid i Rosenbad måste vi våga vara självkritiska. Vi genomförde stora reformer för förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och högskolan. Men tyvärr hamnade fritids vid sidan av.

Nya Moderaterna är nu inne i en fas där vi utvecklar vår politik och kommer med nya, konkreta förslag. Vi vill att fritids förbättras med mer fokus på kunskap, läxläsning, estetisk verksamhet och idrott. Vi har därför lagt fem förslag för ett bättre fritids:

1. Vi vill ge fritidshemmen en helt egen läroplan.

2. Vi vill utveckla ett aktivitetslyft där fritidshemmen får de verktyg som krävs för att införa mer idrott och rörelse samt arbete med estetiska lärprocesser. En del av aktivitetslyftet koncentreras på att hitta former för samarbete mellan fritidshem och idrottsföreningar så att idrott och rörelse blir en del av varje elevs vardag.

3. Vi vill ge Skolverket i uppdrag att närmare undersöka konsekvenserna av barngruppernas nuvarande storlek och om det behövs mål för dessa.

4. Vi vill att fritidshemmen inkluderas i de nationella satsningar som går till skolan. Så är det inte i dag. Det betyder exempelvis att satsningar på förstelärare eller läxläsning i framtiden även ska kunna gå till fritidshemmen.

5. Vi uppmanar moderata kommunföreträdare att kartlägga fritidshemmens elevgrupper och föreslå åtgärder för att minska gruppstorlekarna. Det är också viktigt att alla söker det nationella stöd som finns avsatt i årets budget för att minska elevgruppernas storlek i fritidshemmen.

Det är dags att satsa på fritidshemmen för att minska barngrupperna, inkludera mer idrott och rörelse och se till att fritidshemmen också får ta del av de nationella skolsatsningarna. Det är satsningar som skulle komma alla skolbarn till del, men kanske främst främja dem som inte får med sig saker som idrott och hjälp med läxläsning hemifrån. En likvärdig skola inkluderar självklart likvärdiga fritidshem, såväl i Västmanlands län som i resten av landet.

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons