Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Demokratin satt på undantag

Annons

Beslutet att säga ja till vindkraftsparken i Olsbenning togs utan att motargumenten lades fram. Varför undrar skribenterna? Bilden visar vindkraftverk i Norrland.

För 16 månader sedan beslutade Norbergs kommun ge klartecken till att ett vindkraftsbolag skall få sätta upp 39 vindkraftverk i skogarna runt Olsbenning och Hökmora.

Efter att ha granskat dokument och artiklar som publicerades under åren 2016 och 2017 verkar det som att allt var spikat och klart på förhand och att bolaget skulle få sitt tillstånd från kommunen, oavsett argument mot. Kommunen var ju väl medveten om att fanns invånare som var bosatta i området och som skulle komma att drabbades negativt på flera sätt.

Vi förvånas över att hela processen hanterades på ett tendentiöst sätt där så gott som alla argument som talade emot att bolaget skulle ges klartecken viftades bort. På motsvarande sätt lyftes alla argument som talade för att man skulle bifalla ansökan fram. Ett förfarande som strider mot grundlagen eftersom kommunens handläggning och beslut skall präglas av saklighet och objektivitet.

I en normalt fungerande demokrati och då särskilt i en fråga där det finns fler intressenter torde det rimligaste varit att alla argument – för och emot – läggs på bordet i alla frågor. Därefter förs debatt och beslut. Det handlar om demokrati rakt av kan man tycka.

Varför agerar politikerna på ett helt annat och odemokratiskt sätt är en berättigad fråga som vi tycker att invånarna skall ställa till de ansvariga politikera. Finns det andra orsaker eller förmåner som man inte vågar berätta för oss eller är det ren och skär dumhet. Att inte kommunrevisionen taget upp detta är för oss en gåta. Men i den härvan kanske de också är insyltade.

Magdalena Andersson och Lotta Gröning är två orädda kvinnor som under processens gång genom olika brev och artiklar försökt påverka kommunen om att stå upp för demokratiska processerna. Det är högst anmärkningsvärt att kommunledningen väljer att ignorera dem och väljer att strunta i en kritik som är högst berättigad.

Så sent som några dagar före beslutet den 7 mars 2016 begärde Gröning och Andersson att kommunfullmäktiges ordförande skulle samla övriga partiers förtroendevalda så att de fick möjlighet att ge dem de argument och dokument de rätteligen borde haft tillgång till långt tidigare. Detta avvisades av kommunalrådet och ordföranden med hänvisning till att det genomförts ett samråd tre år tidigare.

Utan att vara några experter i frågan så har vi, som erfarna politiker, granskat de dokument som förespråkar att man inte skall bygga vindkraftverk i Olsbenning. Vi har också granskat vindkraftsbolagets beslutsunderlag. Som vi ser det hade det samlande materialet kunnat utgöra ett bra och faktabaserad underlag för en debatt som också kunde respekterats ur ett demokratiskt perspektiv.

Vi kan konstatera att det finns ett stort demokratiskt underskott i Norbergs kommun från kommunledning men också från opposition. Det enda partiet som yrkade avslag i frågan var Sverigedemokraterna även om orsaken var en annan än den vi framför.

Den relevanta frågan måste bygga på varför man överger demokratiska processer? Vi förväntar oss ett svar. Lotta Gröning har väntat på sitt svar sedan den 14 mars.

Vi avslutar med att också citera Lotta Gröning från samma datum … tystnaden är så total i frågan att Norbergarna skall tänka efter inför framtiden…

Christer Filipsson (DiN)

Lennart Skansfors (DiN)

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons