Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ett privat NVK skulle ha gått i konkurs

Annons
Ombyggnaden av Busstorget – ett av projekten som skribenterna kritiserar.

Demokraterna är inte förvånade över hur projekt hanteras i NVK och i Norbergs kommun. Det verkar vara mer regel än undantag att politikerna i Norberg inte fullgör sina uppdrag. Notan betalas ju ändå av oss skattebetalare.

Projektet som innebar att man förbättrade tillgängligheten för handikappade visade sig bli 54 procent dyrare än vad som kalkylerats. Kalkylerat 800 000 kr men slutnotan hamnade på 1,2 miljoner kr. Det pågående busstorgsprojektet kalkylerades till 1,3 miljoner kr men kostnaden är för närvarande uppe i 2.1 miljoner kr.

NVK:s ursprungliga kalkyler överskreds sammanlagt med 1,2 miljoner kr. Beloppet debiteras Norbergs kommun. Medel som kunde ha finansierat fyra heltidstjänster inom hemtjänsten.

Vad som förvånar oss är att ingen politiker protesterar. Är det inkompetens eller handlar det om någonting annat? Det finns ett problem med att ägarna till NVK både är beställare och kund. Vem utkräver då ansvar om NVK inte uppfyller det man utlovat?

Om vi leker med tanken att NVK hade varit ett privat bolag som har till uppgift att leverera bygg- och underhållstjänster. Då hade Norbergs kommun vänt sig till NVK AB med ett specifikt uppdrag. NVK AB återkommer med en kalkyl som visar att jobbet till exempel kommer att kosta 800 000 kr. Avtal tecknas och NVK AB får klartecken att genomföra uppdraget. Efter sex månader är uppdraget färdigt men det har då kostat 1,2 Mkr istället för 800 000. Hur många tror att Norbergs kommun då skulle acceptera att betala 54 procent mer än vad som avtalats? Det är klart att kommunen och dess politiker enbart betalar de 800 000 som avtalats. NVK AB får ta den ekonomiska smällen på 400 000 kr.

Det skulle inte dröja länge innan NVK AB går i konkurs om man inte genomför förändringar som innebär att man aldrig betalar sina underleverantörer mer än vad man träffat avtal om. Enbart fasta priser om det inte handlar om löpande underhåll. NVK AB inrättar också en särskild controllertjänst som enbart har till uppgift att följa upp och stämma av pågående arbeten.

Nu är NVK ett kommunalt förbund där politikerna sitter på två stolar. Samma politiker som beställer tjänsten är också de som utför tjänsterna. Vem kommer att utkräva ansvar när notan är dubbelt så hög mot vad som återfanns i budget och det politiska beslutet? Det finns ingen controllerfunktion och projekten sker på löpande räkning.

Från Demokraternas sida anser vi att det är dags att ompröva den nuvarande organisationen av teknisk förvaltning. Utförar- och beställarrollen mellan kommun och entreprenör måste vara tydliga och säkras genom affärsmässiga avtal. Avvikelser skall regleras genom avtal. NVK som modell har tjänat ut sin roll – idag är det enbart ett självspelande piano utan att någon tar ansvar för effektivitet eller kostnad.

Christer Filipsson

Lennart Skansfors

Tommy Westling

Anders Brunnberg

Stefan Holm

Demokraterna

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons