Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Flera frågetecken kring markavtal

Annons
Nya bostäder är på gång – men de kan dröja, framhåller skribenten.

I tidningen den 15 november står det om kommande byggnation på Stockrosen 2 (cirkusplatsen) i Norberg. Många med mig känner direkt ”va kul” äntligen ska kommunen till att bygga. Ja det står ju att kommunen har kö till sina bostäder, att det ska byggas på kommunens mark. Man beskriver från kommunen hur flerbostadshuset kan komma att se ut. Många känner nog som jag att nu drar det snart igång. Byggbaracker och intresseanmälningar. Jag vet inte vem som desinformerat vem eller om FP helt fått det hela om bakfoten men ser vi sunt och faktiskt på det hela förhåller det sig så här:

Kommunen upptäcker att man byggt nya busstorget på mark som man inte själv äger. Det blir extra pinsamt då fullmäktige först 6 november beslutar om köpet när redan allt är packat och klart. På fullmäktige informerar Åsa Eriksson muntligt och mer i en bisats, i samband med den affären att man dessutom skrivit ett avtal med Gruvporten om att de ska få köpa Stockrosen 2. Vad avtalet i övrigt innehåller sägs det inget om. Fullmäktige har inte att fatta något beslut i frågan trots att det handlar om en sådan viktig fråga som embryot till en nyproduktion av flerfamiljshus i Norberg. Eftersom vi lyckats få ta del av detta avtal ska jag nu försöka redogöra för det: Gruvporten får köpa Stockrosen 2 för 1 krona . Man ska också betala för plankostnaderna, cirka 150 000 kronor.

Parterna överenskommer sedan om en tänkt tidsplan:

Om planen för området blir klar i april (du kan se den på biblioteket) ska beslut tas av politiken också under våren 2018. Gruvporten måste då ansöka om bygglov inom några månader. Efter beviljat bygglov har Gruvporten ett år på sig att börja bygga. Grundläggning, vad det nu är, ska vara utförd senast sex månader efter byggstart. Om inte Gruvporten följer denna överenskommelse går tomten Stockrosen tillbaka till kommunen. Då får kommunen börja om ...

Inget om detta avtals olika faser redovisades alltså för fullmäktige. När vi började leta upptäcker vi att avtalet tecknats redan i månadsskiftet juni/juli.

Mina bristfälliga kunskaper om byggnationer men hyfsade kunskaper i matematik ger vid handen att om Gruvporten använder tidsfristerna som de är skrivna kan inflyttning ske runt sommaren 2020 i bästa fall. Om det går tillbaka till kommunen – långt senare.

Richard Hichens-Bergström tror jag skrev i sin senaste insändare att politiken borde lägga örat mot marken och lyssna. Helt rätt! Det ovan beskrivna är dock omöjligt att höra i sin helhet hur nära marken man än lägger örat eller manken till.

Putte Dahlström

Partiet för Norbergs Framtid

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons