Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hörseltesta alla över 67 år

Annons

Samhället bör erbjuda äldre från 67 år regelbundna hörseltester. Det skulle leda till bättre allmänhälsa och en längre livslängd.

Idag har cirka 1,4 milj. personer hörselskador i Sverige, varav närmare hälften är över 65 år. För dem som är över 85 år har varannan svårt att höra i samtal med andra. Ändå dröjer det länge innan de äldre får hjälp. Många har då grava hörselproblem.

Det finns en tendens i vårt samhälle att bagatellisera hörselproblem och avfärda det som en obetydlig ålderskrämpa. När hörseln blir allt sämre drabbas många av social isolering och börjar avstå från umgänge med andra för att undvika jobbiga missförstånd och tröttande situationer.

Men detta leder till ökade hälsorisker i form av depressioner och en snabbare utveckling av demens, enligt flera forskare. När man inte kan höra ordentligt lagrar man inte informationen i långtidsminnet. Man plockar heller inte fram information lika ofta från långtidsminnet. Det betyder att man ”gymnastiserar” långtidsminnet för lite och funktioner som inte används förfaller.

Minnesstörningar är en del i en demensutveckling. En hörselskada behöver dock inte leda till demens men kan påskynda en sådan. Har man ett bra korttidsminne (arbetsminne) kan man framgångsrikt kompensera för hörselnedsättningen.

Social isolering blir ofta en följd av hörselnedsättning vilket påverkar personens livskvalité och sätt att vara. Enligt världshälsoorganisationen, WHO; ligger hörselnedsättning bland de tio diagnoser i Europa som har störst inverkan på livskvalitén .

Hur kan vi i Sverige minska depressioner och allmän ohälsa hos äldre med hörselnedsättning?

Det finns undersökningar som kan ge svar på frågan bland annat en isländsk studie från 2013 där 5000 personer deltog. Det visade sig att äldre män med hörselnedsättning som inte använde hörapparater löpte större risk att avlida inom en femårsperiod än de som hade hörapparater.

Dödsorsakerna var flera men hjärt- och kärlsjukdomar stack ut i undersökningen. Med hörapparatanvändning var livslängden densamma som för personer utan hörselnedsättning.

Amerikanska undersökningar från 2016 visar på att äldre personer, som fått hörapparater eller CI, Cochleaimplantat inopererat, har fått märkbart minskad depression, (enligt en geriatrisk depressionsskala), när dessa åtgärder sattes in.

Hörselskadades riksförbund, HRF, driver sedan några år kravet på att landsting och regioner ska erbjuda personer som fyllt 67 år regelbundna hörseltester och tillhörande hörselrehabilitering. Detta skulle bidra till friskare äldre och därmed en vinst för samhället men framför allt innebär det att samhället visar respekt för varje människas rätt till fungerande kommunikation även när man är äldre.

Iris Berglind

Ingemar Hjelte

Elisabet Fridén

Börje Svensson

Västmanlands HRF-distrikt

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons