Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Individanpassa vården

Annons
Personalförsörjningen är ett av landstingets största problem, enligt skribenterna.

Folkpartiets mål är en mer tillgänglig sjukvård med kortare väntetider, flexib-lare öppettider och som är anpassad efter individens behov. Vi ger oss inte förrän du får den tillgängliga vård som du förtjänar.

Ett av landstinget största problem är personalförsörjning. Vi har svårt att få hit personal och ännu svårare att behålla den personal vi har. Sjuksköterskornas löner är för låga och deras arbetsbörda för tung på grund av den ständiga underbemanningen. Det duger inte. Lönesatsningar behövs.

På läkarsidan har vi däremot fullt konkurrenskraftiga löner men trots det vill få läkare jobba här. Det tyder på att något annat är fel. Vi måste vara lyhörda för våra egna läkares problembeskrivningar och bli bättre på att använda dem som ambassadörer för Västmanland.

Förutom att skapa en bättre arbetsmiljö och personalpolitik är vårt viktigaste mål för den kommande mandatperioden att göra vården mer tillgänglig för alla.

Den första åtgärden är att individanpassa vården mer. För den växande gruppen äldre föreslår vi äldrevårdcentraler (ÄVC), mellanvårdsplatser och vårdcoacher för multisjuka. På ÄVC erbjuds längre läkarbesök och bättre kontinuitet.

Vårdcoacherna har som syfte att minska antalet mångbesökare till akuten.

Mellanvårdsplatserna är till för färdigbehandlade patienter som ännu inte är redo att åka hem och ska finnas på alla länets sjukhus.

Öppettiderna på landstingets vårdcentraler måste också förbättras. Idag har i stort sett alla vårdcentraler i Västmanland samma öppettider. För en pendlare kan därmed ett 15 minuter långt läkarbesök innebära en halv dags arbetsförlust.

Sjukvården måste anpassas mer efter dagens sätt att leva.

En tredje viktig tillgänglighetsaspekt är väntetiderna. Vi behöver fler läkare på vårdcentralerna samt att de läkare vi har får mindre administration. De tidigare omnämnda vårdcoacherna kommer att bidra till kortare väntetider på akuten.

På Västerås sjukhus kommer mellanvårdsplatserna att korta väntetiderna eftersom fler sängar kommer att bli lediga snabbare.

Det här är ett axplock av våra ambitioner för den västmanländska sjukvården. Vissa åtgärder kan genomföras relativt snabbt, andra kommer att ta längre tid.

Landstingsrådskandidat, Västerås

Anita Lilja-Stenholm, FP

Landstingskandidat, Fagersta

Helena Hagberg, FP

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons