Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Inget fritt skolval

Annons

Vår son går på förskolan Rosen som ligger granne med Mariaskolan. Där fick han en placering som ettåring. Han och hans jämnåriga kamrater har följts åt sedan dess. Nu är det snart dags för dem att börja i förskoleklass. En stor händelse i deras liv.

Vi har givetvis sett det som en självklarhet att vår son ska få följa sin grupp, och hörde av oss till Mariaskolan då vi bor utanför staden, och inte ”tillhör” det södra området.

Men vår son kommer att få en placering på en annan skola i kommunen, medan de andra femåringarna i hans grupp ska gå på Mariaskolan. Hur ska vi förklara detta för vår son, att alla andra får gå tillsammans men inte han?

Om man läser skollagen så står det i skollagens första kapitel, paragraf 10: ”I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt.” Hur kan man motivera att ett uppbrott från sina nuvarande kamrater skulle vara för hans bästa?

Vi fick också höra att om det finns platser över så fördelas de till dem som har sin bostadsadress närmast skolan om man nu så önskar, den så kallade närhetsprincipen.

Hur tänker ni då? Hur kan en adress vara viktigare än barnen? Sett ur barnens perspektiv, skulle det inte vara mer naturligt att följa sin grupp?

Nu sitter vi och funderar på om det verkligen är vettigt att behöva sälja huset för att våra barn ska få ha sin grupptrygghet kvar! För om vi flyttar till Västanfors, då finns det plötsligt plats på Mariaskolan, allt enligt närhetsprincipen eller vilket ”område” man tillhör?

Det pratats mycket i dag om valfrihet inom skolan, men nu ställs allt på sin spets, och då är valfriheten inte där!

Peter Johanna Lundberg

SVAR DIREKT

Till Peter och Johanna Lundberg: Vi förstår er frustration över att er pojke inte får gå på Mariaskolan. Det är fler elever (nio stycken) som sökt Mariaskolan och som inte har Mariaskolan som upptagningsområde utifrån ”närhetsprincipen”.

Vi ska förklara hur skollagen och Fagersta kommun tolkar när det ”gäller rätten att välja skola” När det gäller FN:s barnkonvention så har vi alltid den som utgångspunkt vid beslut.

Skollagen säger enligt 10 kap. 30§ :

”En elev ska placeras vid den skolenhet som vårdnadshavare önska att eleven ska gå på…”

Kommunen får frångå vårdnadshavares önskemål om:

1. ”den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen”

2. ”det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero”

Fagersta kommun tillämpar i första hand ”närhetsprincipen”, vilket innebär att respektive skola har ett upptagningsområde för ”sina” elever.

Efter det försöker vi så långt som möjligt tillgodose vårdnadshavares önskemål.

Vid placering av barn i förskola ska vårdnadshavaren informeras om att en förskoleplacering inte är lika med en skolplacering. Här har kommunen tydligen brustit i information och vi kommer framöver att skriftligen informera om detta. Vi beklagar detta.

I dag har vi många fler förskoleplatser i södra delen av Fagersta medan vi inte kan erbjuda lika många platser inom förskoleklass och grundskola vid Mariaskolan.

Av organisatoriska skäl och med hänsyn till alla elevers studiero och trygghet kan vi inte ha för stora grupper på en skola och små grupper på en annan skola.

Skolchef

Kickie Svensson

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons