Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Järnet kan dra turister till Norberg

Annons

Bergslagen är fullt av både unika kulturmiljöer och utmanande berättelser. Brytning och förädling av områdets mineraltillgångar har genom århundraden haft stor betydelse för Sveriges välstånd och internationella relationer. Än idag vill vi att människor, från när och fjärran, ska upptäcka och få minnesvärda upplevelser av detta levande kulturarv.

Trendspaningar visar att det finns en längtan efter det äkta som en destination har att erbjuda och att framtidens besökare vill vara delaktiga i upplevelser som berör och lämnar avtryck. De förutsättningarna finns i Bergslagen.

Hållbar turism bygger på att lokalsamhället engageras och blir delaktigt. Ett stort samarbete har därför genomförts för att ta fram en strategi för att utveckla Bergslagen som en hållbar besöksdestination. Med ingång i mineralerna järn, silver och koppar ska stora och mindre besöksmål länkas samman till en besöksregion som tål att väljas och väljas igen.

Genom att utveckla Bergslagens kulturarv har 16 lokala och regionala aktörer arbetat för att skapa stolthet, kraft och framtidstro i regionen. Till exempel genom interaktivitet och ny teknik på bland annat Verket i Avesta eller genom planerna på ett kulturhistoriskt Science Center vid Falu gruva.

På sikt planeras ett Järnets hus att uppföras i Norberg som ska fungera som nav för kunskap och berättelser med järnet i fokus.

Satsningen på Bergslagen är en del av Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag om att främja attraktiva natur- och kulturmiljöer i gruvsamhällen. I Bergslagen har Riksantikvarieämbetet och Intresseföreningen Bergslaget samverkat för att lyfta historiska platser som en resurs i samhällsutvecklingen, där bevarande går hand i hand med användande och utveckling.

Vi har utgått från och testat FN-organet Unescos vägledningar för hållbar turism. Unescos Världsarvscenter i Paris följer arbetet med särskilt intresse. En anledning till detta är de unika och internationellt erkända värden kopplade till gruvnäring som finns i regionen, bland annat genom världsarvet Falun och Kopparbergslagen.

Med de historiska perspektiven i bagaget gäller det nu att utforska gemensamma idéer om vad Bergslagen kan vara i framtiden. Många gruvor är idag kulturmiljöer som inte sinat på sitt värde, utan är en ny resurs inom framtidens hållbara besöksnäring.

Lars Amréus, riksantikvarie

Catarina Karlsson, Bergslagens medeltidsmuseum, Norbergs kommun

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons