Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

L: Ingen ska tvingas dö ensam

Annons
Många äldre är isolerade och mer behöver göras för att bryta ensamheten. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Fredrik Sandberg/TT

I en rapport från Liberalerna - ”Ingen ska behöva dö ensam” framförs att ofrivillig ensamhet kan ha lika svåra följder för hälsan som rökning och fetma.

Det konstateras att alltfler lever ensamma under en stor del av livet, fyra av tio hushåll är ensamhushåll och upplever ofrivillig ensamhet som olyckligtvis ofta övergår i social isolering.

Fördelarna med ett fungerande nätverk är uppenbara och risken att dö i förtid, minskar med hälften om en person har ett ”rikt socialt nätverk”. Att ha vänner och bekanta att umgås med, är alltså en frisk- och hälsofrämjande faktor.

Många upplever pensioneringen som en dramatisk vändpunkt i livet och början till isolering, då en mångårig arbetsgemenskap upphör som gett livet en positiv mening. Avsaknaden av ett arbete skapar hos många en känsla av att inte vara behövd och att inte vara betydelsefull.

Därför vill vi liberaler strategiskt förebygga och motverka ensamhet och ”ålderism” och därmed ge människor valfrihet, för de som kan och vill arbeta längre upp i åldrarna. Men även för de som inte längre kan arbeta, är det viktigt att det finns andra aktiviteter som kommunen kan erbjuda.

Bostäder byggs oftast idag för att erbjuda ett avskilt boende – det passar inte för alla. Trygghetsboenden och kollektivhus i olika former kan erbjuda mer sociala kontakter. I välplanerade gemensamhetsutrymmen och anpassade lokaler för samvaro och hobbyverksamhet med mera. skapas möjlighet till gemenskap och en stimulerande samvaro. Detta vill vi liberaler främja genom att se över skatte- och byggregler som underlättar för alternativa boendeformer.

Rapporten pekar på olika sätt att bryta isoleringen i livets slutskede, som ofta sker inom vård och omsorg. Bland annat menar vi liberaler att ett ökat samarbete med frivilligorganisationer kan bidra till att bryta den isolering som många upplever..

Vi liberaler vill också att patientlagen och socialtjänstlagen kompletteras med krav på att vård och omsorg organiseras så att alla kan garanteras mänsklig närvaro vid sin död, om de och deras anhöriga så önskar.

Även om rapporten innehåller många enskilda förslag, menar vi liberaler att dessa inte är nog. Genom att ta fram en nationell strategi, samordnas insatserna för att nå andra effekter och öka kunskaperna i samhället.

Ökade kunskaper om åldrandets effekter bidrar till att minska diskrimineringen som många äldre upplever.

Det är också viktigt att kartlägga hur ensamheten faktiskt ser ut. Många brukarundersökningar genomförs. Det som saknas är en helhetsbild som också skulle kunna visa var och hur riskerna med ofrivillig ensamhet är som störst.

En nationell strategi är viktig för att koordinera insatser inom övriga samhällsområden som stadsplanering, transporter och kultur för att motverka att mönstren som bidrar till isolering kvarstår. För att genomföra ett stort antal åtgärder inom dessa områden, kan till exempel näringsliv och civilsamhället mobiliseras för förändring.

I Fagersta får vi från liberalerna rikta ett varmt tack till Väntjänsten för att den ofrivilliga ensamheten bryts genom betydelsefulla friviliginsatser för många äldre ensamma. Även hemtjänstpersonalen som kommer på sina dagliga servicebesök förtjänar beröm för att de bryter tristess och ensamhet under korta stunder av dagen.

Anita Lilja-Stenholm (L)

Liberalerna Fagersta Gruppledare

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons