Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Låt proffsen vara proffs på att jobba i hemtjänst

Hemtjänsten har blivit alltmer detaljstyrd. Personal vittnar om ökad stress med många korta insatser, få raster och för kort tid för att förflytta sig mellan brukarna.

Annons
Arbetsmiljön inom hemtjänsten är katastrofal, enligt Kommunal. Bilden är från annan ort. Foto Henrik Montgomery/TT

Hemtjänsten har blivit alltmer detaljstyrd. Personal vittnar om ökad stress med många korta insatser, få raster och för kort tid för att förflytta sig mellan brukarna. Varje insats ska utföras under en bestämd schablontid och det finns litet utrymme för flexibilitet. Ökad administration i form av minutiös registrering av den utförda tiden innebär ytterligare stressmoment. Överstyrningen leder till att mötet mellan personalen och den som nyttjar hemtjänsten inte tillåts utgå från de faktiska behoven för dagen.

I ivern att rationalisera och effektiviseras har det berömda barnet åkt ut med badvattnet, genom att man helt enkelt har “effektiviserat” till den grad att personalen inte längre får utrymme för sin professionalitet.

Det måste bli ett slut för den marknadsstyrning av hemtjänst som drar verksamheten mot dikesrenen medan personalen får kämpa för att hålla sig på vägen.

Kompetens och god vård och omsorg slösas bort i ett system som ingen verkar komma ihåg varför det tillkommit från början. För en sak är klar: den ökade byråkratiseringen, detaljstyrningen och fragmentiseringen gynnar i alla fall inte en trygg omsorgsrelation mellan äldre och hemtjänstpersonal.

För att nå det målet behöver vi genomföra förändringar i nuvarande system. Det är hög tid att ersätta den ekonomiska styrningen med en styrning som tillvaratar personalens yrkeskunnande och främjar en god omsorg.

De medlemmar jag träffar i hemtjänsten vittnar om hur man försöker ge en god vård och omsorg trots att styrningen drar verksamheten i en annan riktning. Viljan att arbeta professionellt är dock starkare än styrningen och personalen kämpar dagligen mot detaljstyrning och tidspress genom att på eget initiativ försöka få till tid att hinna trösta en äldre, eller passa på att ta en promenad i det fina vädret i stället för att utföra ”dusch 15 minuter” som är den instruktion som framgår av dagsplaneringen.

Att arbetsmiljön utifrån dessa förutsättningar är katastrofal är nära nog en underdrift. Därför kräver nu Kommunal Bergslagen aktivt beslut och åtgärder av politiker och andra beslutsfattare som rejält förbättrar arbetsmiljön för medlemmarna i hemtjänsten. Det är nödvändigt, akut och i allra högsta grad ett ansvar som åligger arbetsgivarna och ytterst politiken. Ge proffsen förutsättningar att vara proffs!

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons