Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

M: Dags att ta ungas psykiska ohälsa på allvar

Annons
BUP i Västmanland har långa köer.

Färre barn och ungdomar mår bra i Västmanland. Enligt Region Västmanlands egen undersökning Liv och Hälsa Ung ökar den upplevda psykiska ohälsan. Sedan 2012 har andelen tjejer som uppger att de mår bra stadigt minskat. Av tjejerna i årskurs 2 på gymnasiet uppger bara 6 av 10 att de mår bra och 10 procent uppger att de mår dåligt eller mycket dåligt. Även bland pojkar går det att se en försämring även om den upplevda hälsan är något bättre.

Nationellt har den psykiska ohälsan bland unga i åldern 16-23 tredubblats de senaste 20 åren. Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har haft en kraftig ökning av antalet patienter. Även civilsamhället känner av den ökande ohälsan, de flesta samtalen till Bris handlar idag om psykisk ohälsa.

Den ökade psykiska ohälsan bland barn och unga kräver en tillgänglig vård av hög kvalitet. Krav som vården idag inte förmår att möta. Elevhälsan förmår inte att fånga upp och ge stöd till barn i tid och den specialiserade vården har varit otillräcklig.

I Västmanland väntar 400 barn och ungdomar på en utredning hos BUP. BUP uppfyller inte vårdgarantin i drygt 60 procent av fallen. Det har till och med gått så långt att personalen i media larmar att BUP inte klara sitt uppdrag. Att barn och ungdomar som mår dåligt inte får vård i tid är ett kraftigt underbetyg för den sittande majoriteten Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Moderaterna går därför till val på en rad förslag för att minska ungas psykiska ohälsa och de växande vårdköerna inom BUP.

Vi vill bland annat se till att unga hamnar på rätt vårdnivå och att regionen tar ansvar över elevhälsan. Idag faller allt för många mellan stolarna och många kan i ett tidigt skede få vård inom andra delar än av BUP. Vi vill också digitalisera psykiatrin så att det blir lättare och snabbare kontaktvägar in i vården för de som önskar digital kontakt. Ungdomsmottagningarnas tillgänglighet måste öka och vi satsar 20 miljoner kronor i vår budget för att korta vårdköerna genom att bland annat att köpa behandlingar och införa ett vårdgarantikontor.

Det är ingen naturlag att den psykiska ohälsan och köerna till BUP ska växa. Med en annan politik för Västmanland kan den negativa trenden vändas och fler få vård i tid.

Mikael Andersson Elfgren, moderat kandidat till landstingsfullmäktige

Victor Nilsson, ordförande Moderata Ungdomsförbundet Västmanland

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons