Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

M: Skilj på drift och investering

Annons
Fagersta kommun går med överskott, påpekar skribenten.

Hans Granlund (V) säger i sin insändare 1 augusti ”Att det finns pengar avsatta i investeringsbudgeten säger ingenting vad det kommer att kosta”. Nej, men en förutsättning är att medel finns avsatta för de investeringar som avses. Norra station är i bra skick men för att få ett representativt näringslivscentrum ska vi iordningställa hela huset.

Hans Granlund anser att ”det viktigaste är ett senior/trygghetsboende centralt i Fagersta, inte ett inköp av brukskontoret som kommer att försena ett sådant bygge eller till och med stjälpa det”. Det är två helt skilda projekt och båda kommer att genomföras. Beslut har tagits i kommunfullmäktige om att ”Vision 2030” ska gälla, där kan man också läsa om byggande av centralt seniorboende.

”Jag anser att fokus måste ligga på omsorgen av barn och äldre, inte på inköp av byggnader”, säger Hans Granlund. Återigen blandar han ihop två olika saker. Barn- och äldreomsorgen behandlas i driftbudgeten och inköp av byggnader hamnar i investeringsbudgeten. Nämnas kan att utbildnings- och fritidsförvaltningen sedan 2015 fått 51 miljoner kronor i utökat driftbidrag och socialförvaltningen har under samma tid fått 49 miljoner kronor, utöver den årliga indexeringen.

Resultatet för Fagersta kommun 2017 blev ett överskott på 41,9 miljoner och kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018 att 20 miljoner förs över till resultatutjämningen. Kommunens starka resultat under ett flertal år är positivt för kommunens ekonomi. Trots vår finansiella styrka måste vi långsiktigt ha kontroll över kostnadsutvecklingen för att klara av en god ekonomisk hushållning.

Ja, Hans Granlund samhällsbygget fortsätter.

Jan Johansson (M)

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons