Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Miljonrullning i Norbergs kommun

Annons
Den samlade kostnaden för den nya idrottshallen i Norberg lär bli högre än vad som redovisats, varnar skribenterna.Foto: Arkitektgruppen GKAK i Ludvika

Det är inspirerande att se att Fagerstas kommunrevision är alerta och uppmärksammar NVK:s bristande kontroll över sina kostnader för olika projekt. Det är minst sagt uppseendeväckande att ett renoveringsarbete på fastigheter som budgeterats till 4 miljoner kr kan tredubblas innan arbetet är klart. Vi är dock inte förvånade då vi konstaterat att allt arbete som NVK utför med stöd av entreprenader sker på löpande räkning utan att det förekommer någon egentlig styrning eller kontroll.

Vi uppmanar därför Norbergs kommunrevision att vara lika uppmärksam i de projekt som NVK utför eller utfört för Norbergs räkning under de senaste åren. Granska särskilt projekten idrottshall, busstorget och handikappanpassningen av kommunhuset.

Vad avser idrottshallen har vi efter en granskning av kommunala beslut förstått att kommunen medvetet eller omedvetet undviker att redovisa den samlade totala kostnaden som krävs för att kunna ta idrottshallen i bruk.

Alla som har medverkat i fastighetsprojekt vet att vid kostnadsberäkningen måste man inkludera alla tillkommande kostnader för infrastrukturen runt fastigheten. Det handlar utöver vatten och avlopp och el även kostnader för anslutningar till väg samt fin- och grovplanering av tomt.

Demokraterna har tidigare varnat för att projektet idrottshall kommer att bli långt mycket dyrare än vad det politiska etablissemanget hittills redovisat. I kommunstyrelsens beslut §§ 142-143 daterat 2017-11-20 framgår att kommunstyrelsen i Norberg uppdrar åt NVK att bygga en gång- och cykelväg samt en bro mellan idrottshallen och Källskolan och Centralskolan. Kommunstyrelsen beslutade också att ge NVK i uppdrag att iordningsställa en ny lokalgata mellan hallen och fastigheterna efter Kvarngatan. Allt skulle finansieras inom ramen för NVK:s investeringsram för 2017. Kostnaderna för dessa projekt är osäkra, budget för bro beräknas till 1,5 miljoner kr och för den nya gatan finns ingen prognos.

Eftersom projekten fortfarande inte upphandlas utan sker på löpande räkning uppskattar vi att kostnaderna tillsammans kommer att överstiga 5 miljoner, att läggas till alla andra extra kostnader. Driftskostnaderna har budgeterats till 2,2 miljoner kr årligen

Att på det här sättet dela upp kostnaderna i småposter är enligt vår mening ett sätt att föra väljarna bakom ljuset och slippa ta ansvar för en kommande raserad ekonomi. Merkostnaden kan enbart finansieras genom besparingar i redan befintlig verksamhet.

Resultatet blir att när statsbidragen för asyl försvinner 2021 så kommer Norbergs kommun sitta med ett samlat underskott på 29 miljoner kr 2020. Vad det kommer att bli året därpå vågar vi inte tänka på. Men vi har ju i alla fall fått vår efterlängtade idrottshall. Notan – den får andra ta. Då har de som fattade besluten redan gått i pension.

Christer Filipsson

Lennart Skansfors

Demokraterna i Norberg

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons