Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Polisförbundet om det grövre våldet: "Polisbristen angår oss alla"

Annons

En polisman och hans familj utsattes för ett mordförsök genom skjutning med 20-talet skott   i Västerås.

Att en polis i Västerås får sitt hem beskjutet och att en polischef från Uppsala får sin bil sprängd är två exempel på det allt grövre våldet mot poliser. Samtidigt som den organiserade brottslighet växer sig starkare slutar alldeles för många poliser i förtid. För att vända utvecklingen krävs satsningar på lön och anställningsvillkor.

En central del i vårt välfärdssamhälle är att människor ska slippa känna oro för att utsättas för brott, att polisen kommer när man larmar och att polisen har rätt förutsättningar för att utreda de brott som begås. Bristen på poliser – som står i främsta ledet i försvaret av både demokratin och rättsstaten – har utvecklats till ett allvarligt samhällsproblem.

Nu behövs en bred och kraftfull satsning på att göra polisyrket attraktivt för att stoppa avhoppen och för att få fler att söka sig till yrket.

Polisförbundets har frågat medlemmarna om vad som krävs för att de ska stanna i yrket. Hela 64 procent svarade höjd lön. 58 procent uppgav att de aktivt planerar för ett yrkesliv utanför Polismyndigheten. Undersökningen visar också att var tredje polis uppger att man känner sig tvingad att arbeta övertid för att få sin ekonomi att gå ihop.

Nu behövs en bred och kraftfull satsning på att göra polisyrket attraktivt för att stoppa avhoppen och för att få fler att söka sig till yrket.

1. Uppvärdera polisyrket. Kompetenstappet måste minska och fler måste vilja bli poliser. Då måste polisernas löner upp och arbetsvillkoren bli bättre.

2. Öka karriärmöjligheterna. Det måste finnas fler karriärvägar än att bli chef. Förkovring i sitt yrke eller specialisering ska återspeglas i lönen.

3. Utveckla chefsstödet. Chefer inom polisen måste få ett tydligt mandat och professionellt stöd. Det handlar om kompetensutveckling, administrativt stöd, nätverk och mer tid till att arbeta nära sina medarbetare i det vardagliga arbetet.

4. Satsa på forskning och utveckling. Genom att ha en akademiskt lärande organisation kan vi stärka polisyrket, effektivisera verksamheten och utveckla förbättrade arbetsmetoder. Professionen måste också stärkas med forskning.

Ska de politiska löftena om fler poliser blir verklighet krävs satsningar på polisen. Det är en nationell angelägenhet av största strategiska vikt, som dessutom har folkets stöd. En ny undersökning från Novus visar att poliser är den yrkesgrupp som flest anser bör få högre löner. Drygt tre av tio (31 procent) uppgav att just polisers löner bör höjas.

Det krävs satsningar för att ge Sveriges poliser en lön som står i proportion till det ansvar och de risker som följer med yrket. Det måste löna sig att arbeta för ett tryggt Sverige.

Lena Nitz, ordförande Polisförbundet

Anna Ramsten, ordförande Polisförbundet Mitt

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons