Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rädda Barnen: Unga asylsökande mår oerhört dåligt

Annons

Lång väntan är pressande för många barn.

Rädda Barnen möter många barn på flykt i våra aktiviteter; Barnverksamheten på Gruvgården i Kärrgruvan, i kontakten med barn och föräldrar på asylboenden. Vi ser med stor oro på hur Sveriges skärpta lagar slår hårt mot de barn som sökt skydd i vårt land.

Barn har mänskliga rättigheter som Sverige förbundit sig att respektera. Som ett av de första länderna i världen skrev vi under Barnkonventionen för mer än 25 år sedan. Men barnrättsperspektivet är märkligt frånvarande i svensk migrationspolitik. Barns egna asylskäl uppmärksammas sällan och finns inte med när Migrationsverket fattar beslut om uppehållstillstånd. Trots att detta är viktigare än någonsin idag när den tillfälliga lagen behandlar människor olika beroende på vilken skyddsgrund de anses ha.

Många barn bär med sig traumatiska upplevelser både från hemlandet och från flyktvägen. Ändå uppmärksammas inte deras vårdbehov och nödvändiga insatser uteblir. Barn som äntligen fått en chans att rota sig och känna trygghet i sin nya miljö tvingas bryta upp på nytt när boenden stängs och kommuner flyttar hem sina ensamkommande. Ekonomi och avtal tillåts styra istället för vad som är bäst för barnet.

Väntetiden för att få sin asylansökan prövad uppgår nu till nästan två år. Det är lång tid i ett barns liv. Regeringen har också aviserat hårdare tag för att få fler att återvända. Den tidsbegränsade lagen med tillfälliga uppehållstillstånd och begränsade möjligheter till familjeåterförening skapar osäkerhet och bidrar till psykisk ohälsa. Vi ser också att motivationen att bli en del av det svenska samhället och lära sig språket minskar.

Förra året sökte över 70 000 barn skydd i vårt land. Nästan hälften kom från Afghanistan och vart femte var från Syrien. Av de barn som beviljats asyl under 2016 har drygt 3 000 fått flyktingstatus medan cirka 8 000 bedömts vara alternativt skyddsbehövande. Merparten av de som klassas som alternativt skyddsbehövande är barn från just Afghanistan och Syrien – länder som präglas av långvariga konflikter. Dessa barn får med de skärpta asylreglerna endast uppehållstillstånd i 13 månader. De har också ytterst begränsad möjlighet att återförenas med sina familjer.

Över 900 barn har hittills i år beviljats asyl på grund av särskilt och synnerligen ömmande omständigheter – en möjlighet som inte längre finns kvar efter att den tillfälliga lagen infördes.

Vi möter barn och unga som mår oerhört dåligt psykiskt, skadar sig själva och överväger självmord. Vi möter också barn och unga som förlorat allt hopp och tilltro till samhället, går under jorden och hamnar på gatan där de riskerar att utnyttjas av vuxna för kriminella syften. Det är inte värdigt ett land som Sverige att barn ska behöva ha det så.

Det rimmar oerhört illa med regeringens ambitioner att göra Barnkonventionen till svensk lag och utfästelserna om en human, rättssäker och ordnad migrationspolitik.

Anita Lilja-Stenholm, ordförande Rädda Barnen Norra Västmanland

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons