Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Region Västmanland: Nästa chans till brohöjning blir om 100 år

Annons

Den låga höjden på E18-bron över Kolbäcksån/Strömholms kanal begränsar båttrafiken, framhåller Maria Linder, Region ­Västmanland.

REPLIK. Svar på insändaren om bron över E18, införd torsdag 20 juli. Sedan årsskiftet 2016/17 ansvarar Region Västmanland för den regionala transportinfrastrukturplanen. Det innebär att regionen, tillsammans med länets kommuner, har som uppgift att prioritera och fördela statliga infrastrukturmedel utifrån behoven i länet. ­Planen är nu under revidering och kommer att beslutas under hösten. Medlen som regionen har att tillgå är alltså statliga medel, öronmärkta för infrastrukturåtgärder. Det finns ingen möjlighet att använda dessa medel till något annat.

I samband med kommande ombyggnad av E18 till motorväg finns en möjlighet att höja bron över Kolbäcksån/Strömsholms kanal till 4 meter. Nuvarande bro är ­enbart 2,5 m hög vilket kraftigt begränsar möjligheter till båttrafik på kanalen. En höjning av E18-bron möjliggör båttrafik på längre delsträckor utmed kanalen och därmed fler aktiviteter och ökad turismutveckling i området, något som gynnar både västmanlänningar, besökare och företag inom turismnäringen.

Bron är dock enbart en av flera begränsande broar ­utmed kanalen och innan det blir segelfri höjd på hela sträckan Mälaren-Smedjebacken behöver fler broar ­åtgärdas. När detta kommer att ske beror på flera faktorer, främst dessa broars nuvarande status och ekonomiska möjligheter. Vi ser denna satsning som ett första steg att utveckla helheten och det gäller att agera nu. Utförs ­inte höjningen nu i samband med ombyggnaden till ­motorväg kommer det att dröja cirka hundra år innan motsvarande möjlighet öppnar sig igen, det vill säga då det är dags för en ny bro.

Maria Linder Regional utvecklingsdirektör, Region Västmanland

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons