Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Satsa på kultur även utanför Västerås

Annons

Satsa mer på kultur utanför de större städerna, manar skribenterna. Bilden: Norbergsfestivalen.

I våras utredde kulturdepartementet hur kultursamverkansmodellen ska kunna användas till en ännu bättre utveckling av kultur i hela landet.Modellen består av landsting/regioner och kommuner som tillsammans bestämmer hur statligt stöd till kulturverksamhet ska fördelas.

En brist med den ursprungliga modellen är att många, framförallt civilsamhällets kulturutövare och de som finns på lands- och glesbygd, har upplevt att pengar och medel har fördelats på samma sätt som innan modellen infördes och att de framförallt har gått till regionernas stadskärnor. Detta vill vi se en förändring av!

I vårt län finns det många grupper och personer på landsbygden som helt ideellt utför fantastiska kulturinsatser. Vår uppfattning är att dessa ofta blir bortglömda då kulturstöd ska utdelas. Stöden verkar i stort sett fördelas bland de riktigt stora och kända kulturaktörerna.

Vi är övertygade om att det finns en mycket stor utvecklingspotential bland landsbygdens ideellt arbetande kulturpersoner om dessa gavs lite större uppmärksamhet och ekonomiska möjligheter att vidareutvecklas.

Visst är det viktigt att Västerås och andra centralorter ges möjlighet att utvecklas men vår uppfattning är att det skulle gagna hela länet om en rättvisare fördelning av kulturmedlen skedde mellan stad och landsbygd. Tiden är snart förbi då allt på landsbygden kan utföras av ideellt arbetande personer och det är viktigt att vi även tillvaratar och värnar om all den kultur som finns och har upparbetats i hela vårt län.

Regeringen menar att skillnaderna i tillgång till kultur runt om i landet måste minska. Vi håller med, det ska självklart gå att ta del av teater, musik, poesi och andra former av kultur oavsett var man bor.

Det behövs dessutom mer kultur i hela landet, liksom en blandning av olika kulturformer och arenor. Vi vill lyfta fram de ideella krafter som arbetar med kultur. Många ideella föreningar, studieförbund, privatpersoner och konstnärer gör ett stort arbete i skymundan. Det kan därför ibland ges en missvisande bild av att det finns mindre kultur på många platser, kanske framförallt små orter och förorter till storstäderna, än vad det faktiskt gör.

Med en modell för kultursamverkan som är utformad för att stödja även lokala krafter och som tar även landsbygden med i beräkningarna har vi chansen att skapa och ta del av kultur i hela Sverige. Vi ser fram emot en sådan!

Åse Classon, ordförande Hela Sverige ska leva

Staffan Nilsson, ordförande Hela Sverige ska leva

Helen Fahlin, ordförande Länsbygderådet i Västmanland

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons