Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stoppa våldet mot kvinnor

Annons

Var tredje kvinna i världen har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. Våld mot kvinnor är ett utbrett folkhälsoproblem och utgör en global hälsofara. Traumatiseringen sprids till barnen. Det är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och drabbar kvinnor oavsett social status, geografisk plats, religiös eller etnisk tillhörighet.

Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt annat förtryck av flickor och kvinnor pågår i Sverige precis som i resten av världen. En majoritet av mäns våld mot kvinnor är riktat mot den egna flickvännen eller frun. Närmare 30 000 anmälningar gjordes förra året på misshandel mot kvinnor över 18 år. Ändå är mörkertalet stort, Brottsförebyggande rådet uppskattar att endast vart femte fall anmäls till polisen.

Våld förekommer i alla former av parrelationer, hetro- som homosexuella och det kan också vara kvinnan som är förövaren. Men det allra vanligaste är dock att männen är förövarna. Våldet och övergreppen är ett globalt problem som underminerar de demokratiska principer våra samhällen ska vara uppbyggda kring. Jämställdhet är en mänsklig rättighet. Det är också avgörande för att alla delmål i FN:s Agenda 2030 och de globala målen om hållbar utveckling ska uppnås.

FN:s nya generalsekreterare António Guterres, har svurits in i sitt nya ämbete och lyfte omedelbart upp jämställdhet som nyckeln till utveckling i världen. Det uttalandet förpliktigar. Förutsättningen är att hela FN-samfundet låter vackra ord övergå till handling.Nyligen presenterade Sveriges regering en tioårig nationell strategi för att nå det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och betonar särskilt förebyggande insatser. Den nationella strategin inkluderar frågor om hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Regeringens satsning välkomnas för att bekämpa våldet och framförallt skall vi ställa oss positiva till att fokus läggs på förebyggande insatser och detta förutsätter högt tryck i frågan och ett brett engagemang i samhället.

För att nå långsiktig förändring och få ett slut på våldet krävs att fokus läggs på proaktiva insatser snarare än reaktiva. Särskilt viktigt är att motarbeta machokulturer och destruktiva maskuliniteter samt att inkludera männen och pojkarna i arbetet. Det måste bli ökat fokus på mäns ansvar. Allt kokar ner till det egna ansvaret. Som vän, granne, arbetskamrat måste vi ingripa när vi misstänker eller får kännedom om att ett övergrepp har skett.

Tillsammans kan vi göra skillnad för att nå målet – en jämställd värld fri från våld mot kvinnor och flickor.

Anita Lilja-Stenholm, ordförande Rädda Barnen Norra Västmanland

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons