Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Summering av 2016

Annons

Statsminister Stefan Löfven (S) höll jultal på Stora torget i Enköping 17 december.

Över 80 miljarder kronor per år har avsatts till investeringar i ny politik. Nu börjar resultaten synas: arbetslösheten sjunker, ekonomin är stark och nybyggnationer av bostäder sker i rekordhög takt. Över 120 000 fler personer går till jobbet och ungdomsarbetslösheten har minskat kraftigt. Resurser har tillförts skolan, sjukvården och omsorgen. Rekordstora investeringar har gjorts inom klimat- och miljöområdet.

Vi kommer att göra vad som krävs för att skapa hopp och framtidstro i Sverige. Därför ska den svenska modellen utvecklas, inte avvecklas. För att göra det kommer vi att fortsätta prioritera investeringar i samhällsbygget framför skattesänkningar. Vi kommer att fortsätta kampen mot arbetslösheten, satsa på fler och mer välbetalda lärare, mer personal i välfärden och ta ansvar i flykting- och invandringspolitiken genom att förbättra integrationen och öka kraven på andra EU-länder.

Under året har den socialdemokratiskt ledda regeringen bland annat gjort följande insatser:

■ Möjlighet för kommuner och landsting att anställa tusentals fler i välfärden genom välfärdsmiljarderna. Den största ökningen av det generella statsbidraget till kommunerna någonsin.

■ 70 000 nya utbildningsmöjligheter i ett nytt kunskapslyft för livslångt lärande och högre sysselsättning.

■ Satsningar på cirka 2 miljarder årligen för fler anställda och mindre klasser i förskoleklasser och lågstadiet.

■ Satsningar på totalt drygt tio miljarder kronor på skolan 2017.

■ Insatser för att utjämna skillnader i levnadsvillkor mellan barn och för att stärka barns rättigheter, genom bland annat kostnadsfria läkemedel, bidrag till glasögon och påbörjandet av arbetet att göra barnkonventionen till lag.

■ 500 miljoner per år för en mer jämlik cancervård med kortare väntetider.

■ Satsningar på förbättrad förlossningsvård, avgiftsfri mammografi och stärkta insatser för kvinnors hälsa.

■ En bred, blocköverskridande överenskommelse om energipolitiken för första gången i Sveriges historia. Målet är 100 procent förnybar elproduktion år 2040.

■ Förstärkta resurser till polisen och Säkerhetspolisen.

■ En blocköverskridande överenskommelse om åtgärder mot terrorism.

■ Den största statliga bostadssatsningen på 20 år.

■ Ett investeringsstöd för att öka nybyggnationen av små, klimatsmarta och billiga hyresrätter.

■ Bonus till de kommuner som bygger bostäder och tar emot nyanlända.

Genom vår politik investerar vi i det som bygger Sverige starkt. Med den svenska modellen som grund och moderniseringen som verktyg bygger vi ett hållbart samhälle, där ingen lämnas efter, men ingen heller hålls tillbaka. Fler ska jobba, kunskapen och jämlikheten i skolan ska öka och klimatutsläppen ska minska. Så bygger vi Sverige tillsammans.

Pia Nilsson (S)

Lars Eriksson (S)

Anna Wallén (S)

Åsa Eriksson (S)

Riksdagsledamöter från Västmanland

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons