Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Uppseendeväckande att politiker avfärdar oron hos personal i Norberg

Annons
Medicineringen har inte fungerat, enligt personalens brev.

Vi blev verkligen oroade när vi lyssnade på i SR Västmanland på midsommardagen. I inslaget varnar sjuksköterskorna i hemtjänsten Norberg att patienterna/brukarna under en längre tid utsatts för betydande fara på grund av utebliven eller felaktig medicinering.

Det allvarliga läget är förorsakat av betydande kompetensbrister hos personal som skall dela medicin. Brister som har sin grund i en hög personalomsättning där sköterskorna inte vet vem jobbar eller vem som skall dela medicin till den specifika patienten.

Att det är just sjuksköterskorna som larmar är inte konstigt. En legitimerad sjuksköterska har själv ansvar för att bedöma om den person man delegerat till har den kompetens som krävs för att utföra vårduppgiften. Sköterskan som delegerar till hemtjänstpersonal ansvarar personligen för att den som fått delegeringen har förutsättningar att klara uppgiften. Vi förstår deras oro som inneburit 170 avvikelser på en månad. Vi förutsätter att sjuksköterskorna utöver sin skrivelse till politikerna också anmält avvikelserna till IVO genom en Lex Maria. Den nuvarande situationen inom hemtjänsten är oacceptabel och måste åtgärdas.

Vi är medvetna om att det krävs omfattande åtgärder och satsningar för att lösa problemen inom hemtjänsten. Vi har föreslagit att kommunen öppnar upp för andra aktörer. Det är dock inte givet att det skulle lösa problemen men vi är övertygade om att något annat måste göras.

Det som däremot förvånar oss på vilket sätt ordföranden, Annika Hedberg-Rooth, hanterar sjuksköterskornas larmsignaler. Man går inte ut i media och avfärdar skrivelsen från ansvarig personal som hon gör. Det är uppseendeväckande och skapar oro. Vad vet ordförande som inte personalen vet?

Det ska ha gått långt innan en ansvarig yrkesgrupp gör gemensam sak och lämnar in orosanmälan till politikerna. Man skulle önska att politikerna vore mer ödmjuka och tar larmsignalerna på allvar.

Risken med ordförandens utspel i media är att sjuksköterskorna ger upp och lämnar kommunen Då har vi en verklig kris i kommunen. Nej, vi har sagt det förut - det är dags för ett maktskifte i kommunen. Socialdemokraterna och Vänstern har gjort sitt.

Vi från Demokraterna garanterar inte att vi ensamma kommer att lösa problemen inom skolan och hemtjänsten. Det kommer att vara en utmaning som kommer att ta både tid och resurser i anspråk. Jobbar vi tillsammans och inte gör om vänsterns misstag så har vi en chans att lyckas.’

Vi skulle också ta personalens rop på hjälp på allvar och aldrig gå ut i radion och avfärda dem - tappar vi också legitimerad personal då har vi en oerhört brant uppförsbacke framför oss.

Christer Filipsson

Lennart Skansfors

Demokraterna

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons