Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Wallsten: Vi tar ansvar för skogen i kommunen

Annons

Att politiker och andra som deltar i det offentliga samtalet använder korrekta fakta utan att förvränga dem är grundläggande för att demokratin ska må bra. Samhället har slagit in på en farlig väg när åsikter eller falskheter börjar framställas som fakta. När man väljer att bara visa halva bilden. Som när det gäller den av kommunfullmäktige nyligen antagna skogsbruksplanen.

En del vill göra sken av att skogen nu ska skövlas hejdlöst och man vill gärna tillskriva att allt handlar om att kommunfullmäktige nu röstat ner förslag om att bevara skog.Inget kan vara mer fel. Vänsterpartiet lade i kommunfullmäktige fram ett yrkande om ”Att godkänna skogsbruksplanen med ändring gällande målklasser av områden gammal skog i skifte 1-Ötjärn, avdelning nr: 10, 12, 22, 25, 28, 29 och 43 till NS, d v s naturvårdsmål med skötsel.”

Kommunfullmäktige beslutade att ställa än mer långtgående krav på den skogsbruksplan som antogs, att det ska göras med dubbelcertifiering, med FSC- och PEFC-standard, certifieringar som tillsammans innebär att skogen sköts enligt de krav som ställs för bärkraftigt, naturvårdsanpassat skogsbruk med hänsyn till miljövärden och sociala förhållanden, biologisk mångfald och särskild hänsyn till viktiga rekreationsområden.

Dessutom ställs krav att naturvårdshandläggaren inför planerade åtgärder ska vara inkluderad tidigt i processen, för att bevaka såväl naturvårdens som det rörliga friluftslivets intressen. Det innebär att man kommer att kunna undanta delområden från ekonomiska avkastningskrav.

Det anser vi är ett i grunden mycket bättre och mer flexibelt beslut än det Vänsterpartiet föreslog, som också kan omfatta fler områden än de sju som Vänsterpartiet pekat ut.Nu har vi redskapen för en ansvarsfull naturvård på plats, där vi kan leva upp till satta mål samtidigt som vi kan bevara och tillgängliggöra naturen för våra invånare.

Marino Wallsten, kommunalråd

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons