Annons
Vidare till fagersta-posten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Jägarnas riksförbund: Skjut 30 vargar i Västmanland

Jägarnas Riksförbund har i skrivelser till länsstyrelserna krävt jakt på totalt 166 vargar under 2018. Jakten ska bedrivas som licensjakt och syfta till att minska stammen till den nivå som riksdagen beslutat är möjlig, nämligen 270 vargar. Det här är dock inte slutmålet utan endast ett steg i rätt riktning. Av dessa 166 vargar vill Jägarnas Riksförbund att 30 ska fällas i Västmanlands län.

Västmanland är faktiskt det län i Sverige som, i jämförelse med det beslutade minimimålet, har absolut mest varg. Målinriktningen är att det ska finnas 1 föryngring i länet, men förra inventeringssäsongen visade 3,8 familjegrupper, vilket i princip är lika många föryngringar. Sedan inventeringen har det tillkommit ett års föryngring vilket i själva verket gör att antalet vargar i länet ökat kraftigt. Eftersom inventeringsmetodiken visar att en föryngring motsvarar 10 vargar innebär det att avskjutningen om 30 vargar inte ens tar ner stammen till miniminivån varför jakten absolut kan tillåtas.

Effekten av de senaste årens uteblivna jakt och ökade vargpopulation visar sig nu tydligt i Västmanland. Oskygga vargar uppehåller sig både i Kolsva och Hallstahammar och flera tamdjur har blivit angripna och dödade under kort tid. Vargarna är till och med så oskygga att de vandrar runt i samhällena helt ostörda, mitt på blanka dagen. Det har till exempel lett till stor oro vid Malmaskolan i Kolsva, där en närgången varg gjort att polisen tvingats ut för att öka tryggheten. Djur som jagas får en sund rädsla för människor, något som vargen inte har. Därför måste jakten på dessa 30 vargar spridas ut jämnt över länet för att inte problemet med närgångna och orädda vargar ska kvarstå.

Vargens kostnad för samhället är enorm, till ingens gagn. Ett vargrevir slår i genomsnitt 120 älgar per år. Bara i Västmanland leder det till kostnader motsvarande minst 4 miljoner i förlorat köttvärde. Älgar har dessutom ett jaktvärde som är svårt att klargöra men det ligger sannolikt högre än det rena köttvärdet. Vidare visar studier att fastighetsvärdet minskar och jaktarrenden minskar i takt med att vargen äntrar ett område. Den totala kostnaden för ett vargrevir är alltså svår att räkna ut, men det handlar alldeles säkert om miljonbelopp årligen.

Ett vanligt missförstånd och en uppfattning som ibland sprids är att vargen är utrotningshotad. Så är inte fallet eftersom vargen är världens mest spridda hunddjur. De vargar som finns i Sverige härstammar från den finsk/ryska delen av vargpopulationen. Exakt hur många som finns är oklart men det rör sig i alla fall om minst 25000-30000 vargar. Det är alltså inte på något sätt ett hotat djur vilket är viktigt när kostnaderna diskuteras. Varför ska så stora summor läggas på ett djur som finns i överflöd internationellt?

Där vargen slår sig ner minskar också andra arter, och därmed också den biologiska mångfalden. Stammarna av älgar och rådjur men även andra arter minskar snabbt när vargen etablerar sig i ett område. Risken är överhängande att stora rovdjursstammar, med vargen i täten, har så stor lokal påverkan på stammarna av bytesdjuren att de i princip försvinner vilket drabbar både jägare och markägare men även den biologiska mångfalden.

Vargfrågan har under de senaste åren kommit att handla om något större än bara djuret. Det handlar om möjligheten att bo, leva och livnära sig på landsbygden. Det handlar om att kunna föda upp djur och bedriva den jakt som är ett så viktigt fritidsintresse för hundratusentals jägare i Sverige.

När besluten fattas långt ifrån de människor som drabbas av vargens närvaro och dessutom inte tar tillräcklig hänsyn till alla de negativa effekter som vargen har på möjligheten att leva på landsbygden skapas ingen förutsättning för ett förtroende för rovdjurspolitiken. Därför är det viktigt att Länsstyrelsen i Västmanland i år fattar beslut om jakt efter 30 vargar för att jakten ska ha en faktisk effekt på populationen och för att de som bor, lever och verkar i vargområden ska känna framtidstro.

Conny Johansson ordförande, Jägarnas riksförbund Västmanland

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel