Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kritiserar förslag för asylmiljoner

Alliansen vill lägga nästan en fjärdedel av pengarna på värme och VA-system. Detta är en stor felprioritering, anser Socialdemokraterna.

Annons
Skinnskattebergs mottagande av asylsökande har ökat behoven, bland annat i skolan. Av de 15,7 miljoner kronor i statsbidrag som kommunen ska fördela föreslår både Alliansen och Socialdemokraterna 2,5 miljoner kronor för att anpassa lokalerna till fler elever.

Skinnskattebergs kommun har tilldelats 15,7 miljoner kronor i statsbidrag. Pengarna är avsedda för att underlätta asylmottagandet och minska trycket på kommunernas ekonomi.

I morgon, tisdag, ska kommunstyrelsen i Skinnskatteberg besluta om hur pengarna ska användas. Alliansens förslag, med fyra miljoner kronor till värme och VA-system, är fel, anser Lena Lovén Rolén (S), ledamot i kommunstyrelsen.

– Jag är besviken. Nu har vi för en gångs skull möjligheten att göra något som skapar mjukare värden som integration, kunskap, relationsskapande, lek och folkhälsa. Varför inte ta den möjligheten? De vanliga utgifterna kommer alltid finnas där.

Den tänkta satsningen på fastigheter handlar till stor del om att säkerställa värme- och vattentillförsel till kommunens bostäder och fastigheter, berättar Carina Sándor (L), kommunalråd i Skinnskatteberg.

– Detta berör även byggnaderna uppe på före detta folkhögskolan samt hyresfastigheter som bebos av både nyanlända och övriga medborgare. Ordnar vi det inte kan det finnas risk att systemen inte fungerar.

I övrigt är det stora likheter mellan Socialdemokraternas och Alliansens förslag, som bland annat gäller förskolan, skolan, elevhem vid före detta folkhögskolan och föreningslivet.

– Ingången är att vi har blivit fler invånare som ska använda sig av välfärdssystemet i Skinnskatteberg. Således måste vi anpassa samhället för att klara av detta, säger Carina Sándor.

Alliansen, och även S, föreslår 2,5 miljoner kronor till skolans verksamhet.

– Det främsta behovet är att anpassa Klockarbergsskolans lokaler. Vi måste få fler klassrum, säger hon.

Det finns även behov av fler elevhem vid före detta folkhögskolan.

– Bland annat måste vi anpassa elevhemmen eftersom ytterligare ensamkommande barn kommer att anvisas till Skinnskatteberg under 2016, säger Carina Sándor.

Både S och Alliansen är överens om föreningslivets betydelse i mottagandet av asylsökande.

– Föreningsbidragen ska ges till föreningar som arbetar med integration. Det handlar om att förena nyanlända och övriga medborgare, säger Carina Sándor.

Hur viktiga är de 15,7 miljonerna för kommunen?

– Klart det är ett positivt tillskott. Vi kan göra saker vi annars inte hade kunnat göra under året.

Är en lyckad integration avgörande om Skinnskatteberg ska kunna växa?

– Just nu sker befolkningsökningen främst genom att flyktingar vill bosätta sig här. Nu blir vi fler och då måste vi utveckla samhället. Då är integrationen en av nycklarna i det, säger Carina Sándor.

Så vill partierna fördela miljonerna

Ur Alliansens förslag:

• VA- och fastighetsinsatser, 4 miljoner

• Förskolelokaler i Färna, 3,5

• Mer utrymme i skolan, 2,5

• Ny lekplats och renovering av befintliga, 1,5

• Elevhem vid före detta folkhögskolan, 1,5

• Föreningsbidrag, 1

Ur Socialdemokraternas förslag:

• Förskolelokaler i Färna, 3,5 miljoner

• Mer utrymme i skolan, 2,5

• Ny lekplats och renovering av befintliga, 2,5

• Bollplan vid Klockarbergsskolan, modell Kolsva, 2

• Elevhem vid före detta folkhögskolan, 1,5

• Föreningsbidrag, 1,5

Miljöpartiet har tagit fram ett flertal prioriterade områden men inte specificerat fördelningen av pengarna. Vilket annat förslag partiet kommer stödja är öppet. 

Vänsterpartiet har inte specificerat någon fördelning av medlen, men kommer annars att stödja S förslag.

FP har inte lyckats nå Sverigedemokraternas företrädare.

Totalt har Sveriges kommuner tilldelats 8,33 miljarder kronor. Statsbidragen ska användas under 2016 och ger kommunerna ett tillfälligt stöd, utöver budgeten.

Annons