Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt:”Låt demokratiseringen börja i partierna”

Artikel 7 av 7
Demokrati under press
Visa alla artiklar

”Anledningen till att partierna tappar medlemmar är den bristande interna demokratin i partiern”, skriver Micke Ströberg från Folkstyret i ett debattsvar på kulturens artikelserie Demokrati under press.

Annons

Den representativa demokratin innehåller fröet till sin egen undergång. Medborgarna kan nämligen en dag välja ett icke demokratiskt parti som plötsligt avskaffar demokratin.

Men som tur är sitter de politiska partierna själva på lösningen till denna fara. De har alla möjligheten att minska det avstånd mellan medborgare och politiker som utnyttjas av populister och sätter demokratin under press.

LÄS MER: Är demokratin hotad av extremismen?

Riksdagens konstitutionsutskott föreslog i förra veckan att riksdagen skulle rikta ett tillkännagivande till regeringen om att återkomma med förslag på hur förtroendeuppdragen ska utformas så att fler människor lockas att engagera sig politiskt.

Enligt SCB (2015) var nämligen antalet uppdrag i kommunerna 60 600 stycken och de valda bara 36 800 personer. I landstingen var uppdragen drygt 7 000 fördelat på drygt 4 400 personer. Det här gav en uppdragskoncentration på 1,65 i kommunerna och 1,59 i landstingen. I Perstorp var den så hög som 2,3 och man hittade mer än 1 000 valda politiker i Sveriges kommuner som satt på 4 stolar eller fler.

Rekryteringsproblemens orsaker är det stora medlemstappet och den förlorade partiidentifikationen. Mellan 1992 och 2013 tappade partierna 57% av sina medlemmar. (Det var efter avvecklingen av kollektivanslutningen mellan LO och Socialdemokraterna så det var inte förklaringen till dessa medlemsförluster.)

LÄS MER: Krönika av Christina Busck ”Har demokratin någon chans i svaga tider”

Det är inte heller ett tecken på att ”postmoderna värderingar” har fått medborgarna att vända partierna ryggen.

Det är istället ett symptom på ett annat stort demokratiskt problem som varje medborgare kan se.

Under trycket av massrörelsepartiernas inbördes konkurrens har kompetensen koncentrerats i de lokala och nationella partiorganisationernas toppskikt. I processen har interndemokratin fått stryka på foten. Detta har omvandlat partierna till kampanjpartier som istället når sina medlemmar och allmänheten via utspel i andra kanaler.

Utan denna koppling till medborgarna via medlemmarna har partierna tappat förmågan att uppåt kanalisera medborgarnas synpunkter och behov till politiska beslut och nedåt förankra de politiska beslut man fattar.

Anledningen till att partierna tappar medlemmar är alltså den bristande interna demokratin i partierna. Den som vill påverka politiken idag går inte med i ett parti där man inte får påverka. Hellre går man med i en intresseorganisation som lobbar mot de som styr i partierna med den kraft som finns i den typen av mer icke-demokratisk påverkan.

Hellre än att se till att återskapa en fungerande interndemokrati, vilket potentiellt äventyrar den egna personliga makten hos de olika partitopparna, väljer partierna andra metoder för att istället komplettera den representativa demokratin och på så sätt växa ut en nya grenar till medborgarna. Exempel på sådana åtgärder är medborgarförslag och begränsade möjligheter folkinitiativ, trots varningarna från statsvetare om att dessa ytterligare undergräver legitimiteten i det representativa styret och på så sätt gör den representativa demokratins rötter i samhället ännu svagare.

LÄS MER: ”Finns ingen folkets makt” – läs fler reaktioner på demokratiserien

Just detta hot mot demokratin kommer alltså från partierna själva och hur de organiserar sig. De är helt enkelt inte längre tillräckligt demokratiska. Om de inte mäktar med att demokratisera sig själva behöver vi medborgare faktiskt organisera nya typer av partier med fungerande interna demokratier.

För som sagt - den representativa demokratin innehåller fröet till sin egen undergång. Det är inte bra om medborgarna sedan länge valt mellan olika icke-demokratiska partier som sakta men säkert…

Micke Ströberg/Folkstyret

Källor till ovanstående:

Sveriges Riksdag: Fler människor måste lockas till politiken http://www.riksdagen.se/sv/folj-och-prenumerera/utskick---aktuellt/2017/jun/13/fler-manniskor-maste-lockas-till-politiken-aktuellt-13-juni/

SCB: Förtroendevalda i kommuner och landsting 2015http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/ME0001_2015A01_BR_ME09BR1602.pdf

https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/medlemmarna-flyr-partierna-br57-procent-borta-pa-20-ar-5198

SKL: Partier i kommunpolitiken — En kunskapsöversikt om partier, makt och legitimitet.http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/partier-i-kommunpolitiken-en-kunskapsoversikt-om-partier-makt-och-legitimitet-.html

SOU 2016:5 Låt fler utforma framtiden (bara 1% aktiva medlemmar, sidan 162)http://www.regeringen.se/48e909/contentassets/16dfd1fed76e42dd9f40c9229637e44b/lat-fler-forma-framtiden-sou-20165-del-a.pdf

Alla artiklar i
Demokrati under press
Annons