Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"En hantering under all kritik" – hätsk riksdagsdebatt om kulturarvet

Riksdagen röstade på onsdagen ja till regeringens kulturarvsproposition. Som väntat var det framtiden för Statens museer för världskultur som fick debatten att hetta till.

Annons

Hur ska Etnografiska museet, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet komma till rätta med sin ekonomi? Frågan får inget svar i kulturarvspropositionen och fick det inte heller under tisdagens riksdagsdebatt inför omröstningen. Olof Lavesson (M), ordförande i kulturutskottet menade heller inte att det är riksdagens uppgift att ta ställning till museernas lokalisering, men efterlyste ändå besked från kulturministern:

- Hanteringen av världskulturmuseerna är under all kritik, här har regeringen gett två uppdrag till myndigheten, ett om hur ekonomin ska komma i balans och ett om utvecklingen av världskulturbegreppet, men när utredningarna redovisas vägrar man att ta i resultatet, är inte ekonomin och dess konsekvenser en politisk fråga? undrade Lavesson.

Kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) betonade i debatten att det än så länge inte finns några konkreta förslag att ta ställning till. Den utredning som Statens museer för världskultur lade fram för regeringen i höstas redovisade ett antal alternativ men inte mer än så.

Rossana Dinamarca (V) vill att regeringen utreder hyressättningen för bland andra Statens museer för världskultur.

Just den frågan ligger dock utanför själva propositionen. Där betonas i stället att det är upp till Statens museer för världskultur att ta ställning till hur verksamheten ska organiseras och till vilka lokaler den ska inrymmas i. Varken Vänsterpartiet eller Moderaterna har heller opponerat sig mot detta.

- Det vi som politiker kan göra är att titta på hyrorna, de är ett problem för fler än Statens museer för världskultur. Det är orimligt att staten ger pengar med ena handen och sedan tar med andra i form av hyror, säger riksdagsledamoten Rossana Dinamarca, ledamot av kulturutskottet.

Driver V den här frågan just nu?

- Ja absolut.

I dag använder Statens museer för världskultur mer än 40 procent av anslagen till kostnader för lokaler och ytterligare 40 procent till personal. Statskontoret har därför efterlyst "kraftfulla åtgärder" för att myndigheten ska få en ekonomi i balans.

Efter en motion från Alliansen riktar riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om att en samlokalisering av olika museer "riskerar varje museums särart".

FAKTA: Kulturarvspolitiken i urval

* Kulturarvet definieras som: "spår och uttryck från det förflutna som tillskrivs värde och används i samtiden. Kulturarvet är inte något statiskt utan förändras över tid."

* En ny museilag slår fast att det allmänna museiväsendets främsta uppgifter är att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Hela landet ska få tillgång till statliga samlingar och resurser genom lån, gåva eller gemensamma utställningar.

* Riksdagen ställer sig bakom Alliansens uppmaning till regeringen att utreda huruvida de statliga museerna ska kunna donera föremål även till museer utanför det allmänna museiväsendet. Likaså uppmanar riksdagen regeringen att skyndsamt ta fram en lagstiftning till skydd för "det rörliga kulturarvet", det vill säga de motorfordon som i dag först och främst vårdas av ideella krafter i civilsamhället.

* Riksdagen uppmanar också regeringen att göra en kartläggning av skyddsvärda kyrkor samt analysera framtida kostnader för dessa.

* Riksantikvarieämbetet blir en samlande kulturarvsmyndighet och tar över en del av nu nedlagda Riksutställningars uppgifter. Myndigheten får det samlade ansvaret för kulturarvets digitalisering och ska erbjuda teknik- och metodstöd till alla museer.

* Livrustkammaren, Skoklosters slott och Stiftelsen Hallwylska museet inordnas i Statens historiska museer.

* En fri entréreform på arkivområdet ska utredas för att bland andra släktforskare lättare ska kunna ta del av folkbokföringsmaterial.

* En bred arkivutredning ska göras.

Mer läsning

Annons