Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lars Anders Johansson: Frihetsmaskinen som befriade människorna och förstörde städerna

Artikel 6 av 10
Motorland – om bilen och identiteten
Visa alla artiklar

”Samma politiker som idag stänger av gator för biltrafik i de centrala delarna av städerna godkänner i nästa ögonblick nya detaljplaner för köpladeområden utanför stadskärnorna och utspridda bostadsområden anpassade för bilism.”
Lars Anders Johansson om agendor som krockar i vår serie Motorland - om bilen och identiteten.

Annons

De sociala ingenjörer som vill lägga våra liv till rätta tycks bara kunna hålla en tanke i huvudet samtidigt. På 50- och 60-talen ansåg de att bilen var framtidens transportmedel och skövlade de historiska stadskärnorna för att ge plats åt trafikleder och parkeringshus. Idag har de gjort helt om och vill rensa stadsmiljöerna från allt vad bilar heter. Det handlar om olika slutsatser men samma totalitära tankesätt.

LÄS MER: Nordström: "Den självgående bilen krockar med förarens självbild"

Personbilen levererar som inget annat transportmedel utifrån ett löfte om individuell frihet. Med en egen personbil väljer du själv när du vill åka, när du vill stanna och hur ofta. Du behöver inte anpassa dig till tidtabeller eller besvärliga medpassagerare.

Personbilen har också en klassutjämnande funktion. Tidigare statsministern Göran Persson har berättat om vilken frigörelse privatbilismen innebar för arbetarklassen i Sverige under efterkrigstiden. När hans familj fick råd att skaffa en egen bil vidgades plötsligt deras värld. De kunde åka på bilsemester till havet och fadern kunde åka på fackföreningsmöten i andra städer. Arbetarklassens stigning ur fattigdomen hänger intimt samman med privatbilismen.

Den svenska entusiasmen inför bilen var som så mycket annat importerad från USA, både vad gäller de samhällsplanerarna vid sina ritbord och den motorburna ungdomen. Att just amerikanska vrålåk kommit att symbolisera 50- och 60-talens entusiasm för moderniteten är således ingen slump.

Men samma bilism som löste arbetarklassen ur dess geografiska bojor och fostrade en frihetstörstande rock and roll-generation kom att få förödande konsekvenser på stadsplaneringens område

Men samma bilism som löste arbetarklassen ur dess geografiska bojor och fostrade en frihetstörstande rock and roll-generation kom att få förödande konsekvenser på stadsplaneringens område. Också där hämtades inspirationen från andra sidan Atlanten.

I USA präglades stadsplaneringen av den till synes outsinliga tillgången till byggbar mark. Städerna kunde breda ut sig över stora ytor. Med privatbilismen växte förstäderna. Städer som Los Angeles utformades helt och hållet utifrån privatbilismen.

I den gamla världen var förutsättningarna annorlunda. Här var städerna gamla och täta och den nya infrastrukturens utbredning förutsatte omfattande rivningar i de kulturhistoriska miljöerna. För de modernistiska samhällsplanerarna var detta emellertid inte något problem, tvärtom. Det passade som hand i handske med ett annat centralt inslag i tidsandan, nämligen strävan efter att bryta med det gamla och traditionella.

LÄS MER: Joppe Pihlgren om bilens roll i musikhistorien

Sverige skulle bli världens modernaste land och det skulle märkas i arkitekturen och stadsplanering. Städerna skulle ”saneras” som det hette med tidens språkbruk, från sina historiska arv.

Dagens städer skärs sönder av stora motortrafikleder.

I dag lever vi med konsekvenserna. Stockholm, Göteborg och Malmö drabbades av modernismens rivningar i en utsträckning som bara kan jämföras med de sönderbombade städerna på kontinenten. Stockholm och Göteborg skars sönder av stora motortrafikleder och av det historiska Malmö återstår nästan ingenting. Även andra städer runtom i riket utsattes för samma process i varierande utsträckning. Historisk bebyggelse revs för att ge plats åt bilvägar, parkeringshus och Domuslådor.Förmodligen spelar dessa erfarenheter en avgörande roll när nu inslagen av bilinfrastruktur i stadsplaneringen ifrågasätts på många håll. Man vill inte upprepa 60- och 70-talens ödesdigra misstag.

Problemet är dock att det är precis vad man gör, fast med delvis andra metoder. Samma politiker som idag stänger av gator för biltrafik i de centrala delarna av städerna godkänner i nästa ögonblick nya detaljplaner för köpladeområden utanför stadskärnorna och utspridda bostadsområden anpassade för bilism.

Modernisternas misstag var att de lät staden underordnas bilismen.

Den traditionella staden, som efterkrigstidens modernister slog sönder, var tät och organiskt framvuxen. I den täta staden blandas bostäder, arbetsplatser och handel. Trafikslagen är blandade. Behovet av bil i en sådan stadskärna är begränsat. I den modernistiska staden däremot, ligger bostäder, arbetsplatser och handel separerade, långt ifrån varandra, precis så som nya stadsdelar planeras idag.

LÄS MER: Cecilia Ekebjär: Bilen ringar in konflikten mellan stad och landsbygd

Modernisternas misstag var att de lät staden underordnas bilismen. Deras nutida efterföljare tror att de skall kunna bygga bort bilismen ur stadskärnorna samtidigt som de bygger hela stadsdelar för bilismen utanför städerna. Men att bygga städer helt utan bilar är lika feltänkt som att bygga städer enbart för bilar.

Bilen är fortfarande oöverträffad som verktyg för individuell frihet. Därför ökar också bilägandet konstant i Sverige. I en traditionell, tät stadsmiljö där man kan promenera överallt är dock behovet av bil mindre. Politiker som både värnar om miljön och medborgarnas frihet bör således underlätta för människor att ha egen bil och att låta den stå. Modernismens misstag var just att försöka detaljreglera människors vardag.

Nya miljövänliga, tysta och säkra bilar har en självklar plats i framtidens stadsplanering. Med täta, funktionsblandade städer, infartsparkeringar, ringleder, cykelbanor, attraktiv kollektivtrafik och färre köplador i ytterområdena minskar incitamenten att köra bil samtidigt som landvinningarna på frihetens område bibehålls.

Lars Anders Johansson

är poet, musiker och journalist ansvarig för kulturfrågor vid tankesmedjan Timbro

Annons