Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Med Gud på vår sida

I ”Med Gud på vårsida” gör den brittiska religionshistorikern Karen Armstrong upp med myten om religionen som den stora krigshetsaren. Hon berättar om det invecklade spelet mellan den världsliga och andliga makten genom historien, och hur den intoleranta sekularismen orsakat mänskligheten mest död och lidande.

Annons

Det var när en taxichaufför försökte övertala Karen Armstrong, en av världens främsta religionskännare, om att religionen var upphovet till alla världens krig och lidanden, som hon bestämde sig för att skriva ”Med Gud på vår sida - religion och våld genom historien”.

Hon är frustrerad över hur västerländska politiker och medier ständigt beskriver islam som en krigsälskande religion.

– Varje dag hör vi om IS (Islamiska staten) ödeläggelser i Syrien och att det sker i Guds namn. Men när väst närmar sig det som ”frihetens flaggbärare”, måste vi förstå att vår egen historia är sammantvinnad med det som händer i Mellanöstern i dag, att IS inte skulle ha uppkommit utan invasionen av Irak som leddes av USA och Storbritannien, säger Karen Armstrong.

Mot slutet av 1990-talet var den politiska islamismen näst intill utrotad. Det var bara talibanerna i Afghanistan som stod ut med dess företrädare.

– Efter att Sovjet lämnade Afghanistan försökte islamisterna sprida sitt budskap över världen. Men när de kom till Bosnien under Balkankriget ville inte de tämligen sekulära muslimerna där veta av dem och begrepp ingenting av den egendomliga fundamentalismen. Det våld mot utländska turister som militanta muslimer i Egypten ägnade sig åt väckte en så stor ilska hos den djupt religiösa befolkningen att islamisterna tvingades fly till Afghanistan.

Men så lyckades Al-Qaida utföra 11 september-attackerna 2001 och triggade i gång en våg av krig och våld över världen. USA:s dåvarande president George W Bush och hans administration präglades av den neokonservativa ideologin som skarpt delar in världen i gott och ont. Det gjorde det också lätt att provocera fram kriget mot terrorismen, menar Karen Armstrong.

– Islamisterna visste att de var tvungna att göra något spektakulärt.mittmedia

Hon påminner om att det bittra hat som finns gentemot väst i Mellanöstern också kommer ur den olösta konflikten mellan israeler och palestinier och att USA och Europa stöttat brutala och förtryckande regimer i området. Något som gjort det lätt för militanta islamister att rekrytera anhängare.

– De här regimerna har ägnat sig åt sådant som vi i väst aldrig någonsin skulle vilja se eller tycka var acceptabelt på hemmaplan. Det är något som gör oss till hycklare när vi endast låter det vara för att det är politiskt bekvämt för oss.

Karen Armstrong påpekar att bildandet av sekulära stater i Mellanöstern och Nordafrika, som Turkiet, Iran och Egypten skedde genom förföljelser av religiösa rörelser, muslimska lärda och sufiordnar (muslimska mystiker). Det har i sin tur lett till att den militanta islamismen kunnat växa fram i tomrummet efter den kunskap som tidigare var utbredd om den islamiska traditionens komplexitet och mångfald.

Enligt Karen Armstrong är inte problemet IS-krigarnas religiositet, utan snarare bristen på den.

– IS:s ideologi är en cocktail av urholkad sekularism och perverterad religiositet. Många av IS ledare var tidigare officerer inom Saddam Husseins armé och därmed sekulära baath-socialister. Enligt de rapporter som kommit inifrån IS är dess anhängare uppseendeväckande sekulära, religionen verkar trots retoriken inte vara närvarande över huvud taget. De ber inte och bär inte ens med sig Koranen.

I ”Med Gud på vår sida” visar Karen Armstrong att alla de stora religiösa traditionerna myter och läror som fördömer och vill begränsa våldet som uppfattas som något djupt ont och syndigt. Samtidigt har religionen varit viktig för den politiska makten att utnyttja för världsliga intressen.

– I alla de stora religionerna, inklusive islam, ses fred som någonting gott och eftersträvansvärt.

Men en religion är inte något som kommer ner från himlen och förblir oförändrad. Den måste utvecklas och anpassas till omständigheterna, annars dör den.

– Problemet uppstår när religion och statsmakt sammanblandas. Det beror på att stater väsentligen är våldsamma institutioner. De upprätthålls med våld och kan inte unna sig att helt vara utan arméer.

Religionen har också haft reell betydelse för att begränsa utövandet av våld genom historien. Karen Armstrongs favoritexempel är den kinesiske filosofen och religionsgrundaren Konfucius som levde på 500-talet före Kristus. Hon tror att hans utrikespolitiska princip skulle tjäna oss väl nu när vi har vapen som kan förstöra hela planeten.

– Konfucius var en högst politisk person och levde likt oss i en mycket våldsam tid. Han var en av de första som formulerade den gyllene regeln: ”Gör intet mot andra vad du inte vill att de skall göra mot dig”. Det var också hans princip när det gällde utrikespolitik: ”Gör inte mot andra stater vad du själv inte skulle vilja utsätta din egen stat för”. Även om det kinesiska imperiet bildades och militärens makt stärktes, så hölls den principen levande hos det kinesiska styret ända fram till kinesiska revolutionen 1911.

Karen Armstrong påpekar att sekulariseringen och sekulära ideologier gett upphov till mest lidande i människans historia. Nationalismen ser hon som orsak till första världskriget och de sekulära ideologierna nazismen, fascismen och stalinismen till andra världskriget.

– Två världskrig har utkämpats i den sekulära nationalismens namn, Gud hade ingenting med det att göra. Det är framför allt nationalismen som är problemet, i väst är den på väg att helt ersätta religionen och den kan bli mycket brutal i dess benägenhet att dela in människor i grupper och peka ut dem som inte passar in.

– Men missförstå mig inte, jag är helt för sekulariseringen i sig. Den befriar religionen från den politiska makten och ger den en möjlighet att vara en stark oppositionell röst mot orättvisor och våld.

I Europa pågår nu ständigt diskussioner om den muslimska befolkningen integration. Ska religiösa friskolor tillåtas? Ska muslimska kvinnor få bära heltäckande klädsel eller ens slöja i det offentliga rummet?

– Shaherna i Iran lät sina soldater slita av slöjorna på kvinnor med bajonetter när de skulle tvinga på befolkningen västerländsk klädsel. I dag får vi se helt absurda och förtryckande saker, som att fransk polis försöker tvinga av kvinnor sina kläder (burkini) på badstränder. Frankrikes problem beror helt och hållet på att landet har misslyckats med att integrera sin muslimska befolkning.

På frågan om den debatt som nu pågår i Sverige om att kvinnor i förorter kontrolleras av män och tvingas att bära slöjor, svarar Karen Armstrong genom att påminna om sin egen katolska bakgrund.

– Det där springer bara ur ett självgott hyckleri hos sekulära västerlänningar som vill markera hur frigjorda de är. När jag var nunna var det aldrig någonsin någon som försökte ta min slöja ifrån mig.

Karen Armstrong, religionshistoriker

Karen Armstrong

Aktuell: Har skrivit boken ”Med Gudpå vår sida - religion och våld genom historien”

Ålder: 72 år i november

Yrke: Religionshistoriker och författare, verksam vid Leo Baeck College i London.

Bakgrund: Född i Widmoor, Worcestershire i England. Som katolik blev Karen Armstrong vid 18 års ålder nunna, men lämnade klosterlivet som 25-åringför att studera vid Oxfords universitet.

Sedan 1980-talet har Karen Armstrong skrivit ett 20-tal böcker om religionernas historia och det stora genombrottet fick hon med ”Historien om Gud” 1993.

I dag anses Karen Armstrong vara en internationell auktoritet inom sitt forskningsområde.

Annons