Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ny bok: Knut Kainz Rognerud sticker hål på ekonomiska bubblor

Knut Kainz Rognerud
vill lära oss att se med större misstro på nationalekonomins profeter.
Pär Fagerström har läst hans bok ”Tio trasiga teorier om ekonomi
” och önskar att även manus fått fler kritiska blickar.

Annons

Knut Kainz Rognerud, granskande ekonomijournalist  och författare.

Nyss sade Sveriges Riksbank, än en gång, att inflationenmåste upp en bit. Därför, bestämde banken, ska räntan fortsatt vara jättelåg,ja rentav minus.

På samma sätt resonerar en bedövande rad avcentralbanksekonomer: vi trycker ner räntan så att priserna börjar stiga.

En lekman kunde kanske tänka tvärtom: om man vill få upppriser generellt borde man väl börja med att höja priset på pengar?

I "Tio trasiga teorier om ekonomi" prövarekonomijournalisten Knut Kainz Rognerud den där sortens lekmannamässiga,suntförnuftiga invändningar mot många av de nationalekonomiska teorier som, närde tillämpats, ömsom plågat, ömsom lyckliggjort vår värld.

Han finner då att de teorier som styr finansdepartementoch riksbanker ofta är ihåliga eller feltänkta. Det är förstås inte i förstahand Rognerud själv som gör upptäckterna, utan han kan bygga på ett ökandeantal ekonomer och institutioner som börjat tvivla på eller överge teorier ochmodeller, som för inte länge sedan sågs som självklara sanningar.

Fenomenet minusränta är ett exempel. Billiga pengar ska,enligt teorin, sätta hjulen i rullning och därmed ge det där lilla uppåttrycketpå priserna som kännetecknar sunda tider. Men i de flesta länder har det inteblivit så. Japan är tydligaste exemplet. Människorna har inte handlat enligtmodellen. Kanske därför att minusränta upplevs som jättekonstigt, skumt, ettsjukdomstecken. Bäst att hålla i pengarna...

Hel- eller halvtokiga ekonomiska teorier är inget man kanrycka på axlarna åt. De får väldig betydelse när de tillämpas. Ta som exempel Sydeuropas statsskulder. De måste, enligt den nyss styrande teorin, sänkas genom stora ochsnabba bantningar av statliga utgifter.

Nedskärningarna genomfördes. Men följden blev arbetslöshetoch misär, vilket är lika med lägre skatteintäkter och högre utgifter på andrakonton. Och därmed nya skulder...

"Trickle down"-teorin är en annan av vissaekonomer hyllad idé som Rognerud penetrerar. Teorin går ut på att sänktaskatter för de rikaste är välgörande för alla, pengarna sätts i arbete ochsipprar sedan ner och gynnar alla. En idé som Ronald Reagan tillämpade, och somnu Donald Trump vill köra i ett extravarv, men som visat sig bara leda tillökade klyftor och ökad statsskuld.

Rogneruds budskap - med skuldkrisen och ett antal andrakriser och brustna bubblor som exempel - är att regeringar och riksbanker - ochvi alla - bör se med mycket större misstro på nationalekonomins profeter.

Den akademiska makroekonomiska forskningen har blivit meroch mer "matematiserad", man bygger modeller i form av matematiskaformler och gör anspråk på att dessa beskriver ekonomiska"naturlagar".

Rognerud skjuter förtjänstfullt sönder ett antal sådanadär "lagar". Tyvärr gör han det ibland alltför långrandigt, ochförlagets bristande arbete med manuskriptets många meningsbyggnadsfelunderlättar inte heller läsningen.

En hårdredigerad kortversion skulle sitta bra!

Tio trasiga teorier om ekonomi

Knut Kainz Rognerud

Leopard förlag

Annons