Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Obehaglig och kränkande ledarstil – konsult rekommenderade Dag Celsings avgång

Den konsult som granskade arbetsmiljön på Västmanlandsmusiken rekommenderade direktören Dag Celsings avgång.

I rapporten beskriver anställda hans ledarstil som obehaglig, på gränsen till hotfull. Dag Celsing ska dessutom ha kränkt musikerna genom att sova på första raden under en konsert och haft en konkurrerande orkesters supporterhalsduk upphängd i sitt kontor.

Annons

Som VLT tidigare berättat kommer Dag Celsing att sluta som direktör för Västmanlandsmusiken vid årsskiftet. Redan dagen före rapporten presenterades för Västmanlandsmusikens styrelses ordförande Anders Teljebeck (S) togs beslutet att Dag Celsing skulle gå.

Läs mer: Dag Celsing lämnar Västmanlandsmusiken

Läs mer: Celsing får fallskärm på 1,5 miljoner - "Viktigt att han får en ordentlig kompensation"

Skälet till undersökningen var att Arbetsmiljöverket övervägde ett föreläggande gentemot Västmanlandsmusiken till följd av brister i arbetsmiljön. Previa fick i uppdrag av huvudägaren Västerås stad att kartlägga den psykosociala arbetsmiljön och bedöma risker för ohälsa och olyckor hos arbetstagarna. Kartläggningen skulle leda till en handlingsplan för att få bukt med problemen på arbetsplatsen.

Läs mer: Arbetsmiljöverket: Västmanlandsmusiken riskerar 50 000 kronor i vite

Previa rekommenderade Dag Celsings avgång.

Previa konstaterar att det finns flera sjukskrivningar och tjänstledigheter relaterade till bristerna i arbetsmiljön på Västmanlandsmusiken. Rapporten varnar för allvarlig risk förohälsa på arbetsplatsen, framför allt för Västerås Sinfoniettas musiker.

Läs mer: Dag Celsing om kritiken: "Det stämmer inte att vi har höga sjuktal"

Previa fastställer att det stora flertalet av medarbetarna saknar förtroende för ledningen. Rapporten rekommenderar därför att Dag Celsing lämnar sitt uppdrag och att ledningsgruppens ses över. Mellancheferna är för många i förhållande till de anställda. Previa förordar också att en ny ledning förmedlar ett likavärde för alla medarbetare inom organisationen.

Kartläggningen gjordes genom samtal med Dag Celsing och intervjuer med de anställda.

Dag Celsing hävdar i rapporten att de stigande lönekostnaderna och det ekonomiskt ansträngda läget i verksamheten har varit roten till problemen.

Sinfoniettans musiker förlorade förtroendet för Dag Celsing och beskriver hans ledarstil som obehalging, på gränsen till hotfull och kränkande.

De anställda som intervjuats uppfattar Västmanlandsmusiken som en hierarkisk organisation där ledarskapet inte lyssnar på medarbetarna och det saknats öppenhet. Flertalet av dem uppgav att de saknade förtroende för Dag Celsing sedan han förra hösten föreslog att lägga ner Sinfoniettan. Det har väckt bitterhet hos musikerna som misstänker att han var beredd att offra orkestern för sin egen karriärs skull. De anställda påtalar också att det är för många mellanchefer inom Västmanlandsmusiken och att det leder till att deras arbete detaljstyrs.

I rapporten framkommer att Dag Celsing var ifrågasatt som direktör av medarbetarna redan innan han fick tjänsten och att facket opponerade sig mot att han skulle få uppdraget.

Medarbetarna påpekar förtroendeskadliga beteenden hos Dag Celsing, som att han på ett obehagligt och på gränsen till hotfullt vis ska ha uppmanat en anställd att säga upp sig. Det har också gjort att anställda blivit rädda för att komma på kant med Dag Celsing. De vittnar om hur han inför hela personalgruppen tillrättavisat en enskild anställd genom en utskällning och sedan ifrågasatt musikern som person. De anställda uppfattar också att Dag Celsing talat förklenande om Sinfoniettan både internt och offentligt.

Att Dag Celsing satte sig och sov på en av Sinfoniettans konserter och att han hade en supporterhalsduk med konkurrerande Svenska kammarorkestern på kontoret blev för mycket för musikerna.

Musikerna nämner även flera symbolhandlingar mot orkestern som Dag Celsing ska ha ägnat sig åt. Det rör sig om att han somnat på första parkett på en av Sinfoniettans konserter, att han under konflikten med personalen lät sig fotograferas framför orkestern mitt under repetitionsarbete och att han haft en supporterhalsduk av konkurrerande Svenska kammarorkestern i Örebro uppsatt på sitt kontor.

I maj beslutade Västmanlandsmusiken att minska Sinfoniettans musikers tjänstgöringsgrad från 60 till 50 procent, något som musikerna befarar kommer öka deras arbetsbelastning och orsaka mer stress när de fortfarande ska leverera samma kvalitet gentemot publiken. Västmanlandsmusikens medarbetare önskar ett mer coachande och lyssnande ledarskap som tror på den egna verksamheten. De vill också få mer insyn och bli involverade tidigare i beslutsprocesser.

I rapporten framkommer att musikerna dessutom misstror den politiska ledningen i Västmanlandsmusikens styrelse. Politikernas personliga åsikter om musik får för stor betydelse och medarbetarna uppfattar att politikerna inte tror på Sinfoniettan eller egentligen är intresserade av den.

Västmanlandsmusikens avgående direktör ger bara en skriftlig kommentar om Previas rapport.

Dag Celsing, har invändningar mot rapportens innehåll, men vill bara ge en skriftlig kommentar till den:

”Jag är glad att alla medarbetare har fått komma till tals. Jag är övertygad om att det gagnar organisationens utveckling. Det finns flera erfarenheter och slutsatser att dra utifrån kartläggningen. En av dessa har vi redan dragit, vilket innebär att jag lämnar organisationen vid årsskiftet.”

Han fortsätter:

”Min utgångspunkt har varit att, utifrån styrelsens direktiv, ge medborgarna i hela länet så mycket musik som möjligt för pengarna, inom uppdragets tre delar: Länsmusiken, Sinfoniettan och Konserthuset. Det senaste året har jag drivit ett förändringsarbete. Om det hade genomförts hade det inneburit stora förändringar för verksamheten och fått konsekvenser för delar av organisationen. En viktig lärdom som jag tar med mig från denna period är att jag skulle ha haft ännu närmare och tydligare avstämningar med medarbetarna för att upprätthålla ett nödvändigt förtroende.”

Mer läsning

Annons