Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Två livsavgörande visdomar för 2017 års människa

I en tv-intervju 1959 fick den då 87-årige filosofen och Nobelpristagaren i litteratur Bertrand Russell dela med sig av sin vishet till kommande generationer. Han gav två råd.

Annons

Det ena rådet var att alltid se verkligheten som den är, inte hur vi önskar att den ska vara eller vilken bild av den vi tror gynnar samhället bäst. Det andra att vi i en värld där vi blir allt mer sammankopplade måste lära oss att acceptera och tolerera varandras åsikter och olikheter.

Att lära känna verkligheten som den är står inte högt i kurs i dag. Vi lever i en tid då människor rent av väljer sin egen ”verklighet” och bara tar del av ”fakta” som bekräftar den.

Bertrand Russell, 1938. Livsavgörande för det mänskliga släktet var enligt den brittiske filosofen att inte

I Sverige yttrar sig verklighetsflykten i den allt mer förvirrade flyktingdebatten. Den har urartad i en snäv ideologisk dispyt som handlar om vem som renlärigt uttrycker det goda och vem som cyniskt spelar främlingsfientliga krafter i händerna. Samtidigt tenderar det onda som drabbar de svagaste att relativiseras.

Hänsynslös gängkriminalitet och våldskultur brer ut sig i arbetslöshetens och utanförskapets spår. Integrationspolitiska misslyckanden sammanfaller med att miljontals människor fortfarande behöver fly från sönderfallande samhällen runt om i världen.

Donald Trump som  USA:s näste president var för många en faktisk omöjlighet så sent som på valdagen.

Den mest flagranta bristen på verklighetskoll har opinionsinstituten och de politiska bedömarna uppvisat i år. Så sent som på respektive valdag fick vi veta att Donald Trump som näste amerikanske president och britternas utträde ur EU var omöjligheter. Analyser efteråt pekar på att den pågående förlusten av gemensam offentlighet gör att styrkan i de mest verklighetsfrämmande opinioner underskattas. Samtidigt har de nya politikernas väljarstöd vuxit under 30 års tid i samklang med urbaniseringens och globaliseringens framfart och att bägaren nu rinner över borde inte komma som en överraskning.

Intressant nog verkar inte ökad kunskap om varandra leda till större tolerans. Tvärtom visar Trumps valkampanj, flyktingdebatten i Europa, terrordåd och kväsande hatstormar i sociala medier att tålamodet med varandras åsikter och olikheter tryter betänkligt. I tilltagande takt blir svenskarna allt mer negativa till kulturell mångfald.

Det mest kontraproduktiva botemedlet mot intolerans är den missaktning mot fri åsiktsbildning som tagit sig uttryck under den svenska yttrandefrihetens 250-årsjubileum.

Det mest kontraproduktiva botemedlet mot intolerans är den missaktning mot fri åsiktsbildning som tagit sig uttryck under den svenska yttrandefrihetens 250-årsjubileum.

Plötsligt var Nya Tider inte längre välkomna till Bokmässan, striden om muséernas förvandling till ideologifabriker blossade upp, kulturdebatter om kontroversiell litteratur stoppades av dem som gormade högst, allmänt ägda Utbildningsradion manövrerade ut en erfaren journalist som sin yrkesetik trogen ifrågasatte medieföretagets anammande av populärideologin ”normkritik”, och en ny medieutredning föreslår att presstöd endast ska gå till medier som ställer upp på alla människors lika värde (vad nu det innebär) och mångfald i representation. Den outgrundliga människan reduceras till sin födelseplats, könstillhörighet, tro och kärleksliv.

Russell kände sorg över hur världen förfulats under hans liv. Trots att många vanföreställningar skingrats hade det mesta av det som var vackert i hans ungdom förstörts av det moderna samhällets framväxt. Det är det främsta exemplet på vår flykt från verkligheten och ovilja att ta ansvar för den.

Kulturredaktör Erik Jersenius vänder sig till filosofen Bertrand Russells visdom för att finna vägledning åt mänskligheten i en mörk och orolig tid.

Under förra seklet utrotades nära 500 arter av människan kända däggdjur, reptiler, fiskar och fåglar. I år utplånades det första däggdjuret av klimatförändringen. Den mosaiksvansade råttan, som levde isolerad på en ö norr om Australien, sveptes bort av den stigande vattennivån. Explosionsartad befolkningsutveckling i Afrika riskerar nu att ta död på savannens stora däggdjur. För första gången har girafferna rödlistats som art.

Låt 2017 bli året mänskligheten lyssnar till Russells visdom och vågar se världen som den är och tar ansvar för den.

Bertrand Russells visdomsord till kommande generationer.

Mer läsning

Annons