Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

L: Skolresultatet måste höjas

Annons

Hur kommer det sig att vi i Fagersta har de näst sämsta betygsresultaten för årskurs 9 bland alla landets 290 kommuner? Detta enligt Skolverkets sammanställning för vårterminen 2017.

För 2018 finns ingen total sammanställning, men där är resultaten för Fagersta något bättre än tidigare, dock fortfarande på en oacceptabelt låg nivå. Fagersta har legat långt ner i rankingen under många år, så nu måste problemet lösas. Att höja skolresultatet är den kommande mandatperiodens viktigaste fråga.

För att göra något åt situationen måste vi först förstå varför statistiken visar det den visar. Beror det på kommunens sätt att sköta skolan eller på andra faktorer?

Har statistikresultatet påverkats av invandring, föräldrars utbildningsnivå, andelen pojkar/flickor, svårighet att få behöriga lärare? Tar man bort hur nämnda variabler påverkar alla skolors resultat så hamnar Fagersta ändock bland de sista, enligt den analys jag gjort.

Hur ser det ut i kommuner med liknande bakgrund som i Fagersta? Här ser jag ett samband. Kommuner utanför storstäderna, i vår närhet och andra med dominerande tunga industrier, brukssamhällen, är klart överrepresenterade i den nedre tredjedelen av Skolverkets betygsranking. Enligt uteslutningsmetoden och genom att väga in det lokala samhällets struktur, tror jag mig äntligen ha hittat en del av förklaringen.

Jag tror vi måste vara självkritiska. I de små kommunerna där stora industrier dominerar har skolan inte fått den betydelse den egentligen borde ha haft. Vi måste tillsammans vända på denna inställning. Där har vi alla ett ansvar, kommunen, politiker och kommuninvånare. Låt oss tillsammans gräva där vi står och lyfta Fagersta i rankinglistan.

Kommunen har startat ett projekt som på vetenskaplig grund analyserar situationen och kommer med åtgärdsförslag. Vi Liberaler stöttar verkligen det projektet som nu avrapporteras vid varje nämndsammanträde. Men det behövs mer och det kan komma att kosta.

Nyligen presenterades Liberalernas åtgärdspaket för att förbättra situationen i skolan. En statlig satsning på totalt 18 000 lärarassistenter, 29 till Fagersta, så att lärarna skall kunna fokusera mera på undervisning. Detta är exakt vad Fagersta behöver! Vi måste få resurser för att kunna börja klättringen uppåt i rankinglistan. Skolans betydelse för individen och samhället måste prioriteras.

Vi Liberaler vill engagera oss än mer för att lösa skolans problem här i Fagersta, men då måste vi bli flera!

Snart är det val!

Magnus Bohman

Ordf. Liberalerna Fagersta

1:a på kommunlistan

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons