Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Anders Garpelin: Inför tioårig grundskola från 6 års ålder

Betänk vad vi utsätter våra barn för

Annons
Ger förskoleklassen barnen en tydlig och bra övergång, eller är det tvärtom? Foto Hasse Holmberg / TT

Tänk så här: Det nya IKEA-varuhuset ska öppna ett år efter det står klart, för att övergången till det nya ska gå så smidigt som möjligt. De anställda delas in i grupper för att lära känna varandra och bygga en teamanda. Arbetsträningen tre timmar per dag gäller att komma i tid till jobbet, hitta på varuhuset och lära sig olika delar av IKEA-systemet. Övrig tid kan de med fritidsledaren som chef fika, spela kort, läsa eller motionera. Efter ett år börjar de arbeta på riktigt. Grupperna splittras för arbete på olika avdelningar. Träningscheferna lämnar över till riktiga chefer.

Under 20 års tid har drygt två miljoner 6-åringar utsatts för ett motsvarande bemötande. Efter förskolan väntar de under ett år på att bli insläppta i den ”riktiga” skolan. Under året vistas de i skolformen förskoleklass. De inskolas för att bli trygga socialt i grupp. Vår forskargrupp som under tio år undersökt övergången mellan förskola och skola kan bekräfta att förskoleklassen ofta får funktionen av ett övergångsår, ett dike eller ett väntrum (t.ex. SVD 171114).

Det saknas mycket av de pedagogiska utmaningar som gäller i förskola och skola. Någon extra utbildning har inte krävts för arbete i förskoleklassen. När Finland startade ”förskoleundervisning” för 20 år sedan blev den kvar på daghemmen och bedrivs av barnträdgårdslärare som redan från starten måste ha ett års särskild högskoleutbildning för att få undervisa för 6-åringarna. De finska barnen har därmed en skolstart.

Regeringspartierna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna beslutade i slutet av förra året (171115) att permanenta förskoleklassen som egen skolform med start nu i höst. Förskoleklassen blir obligatorisk och insatser för fortbildning lyfts. I läroplanen finns likt i förskolans läroplan tillskott om bland annat språk och matematik. Men, riksdagsbeslutet är ödesdigert.

När barnen kommer till skolan som 6-åringar ska de skolas in i de normer och regler som gäller för förskoleklassen respektive fritidshemmet, verksamheter som de flyter mellan under dagen och som bedrivs av delvis samma personal och i samma lokaler. Efter att barnen under ett år skolats in i denna skola, ska lågstadielärarna få barnen att förstå vad den ”riktiga” skolan går ut på.

Vårt sätt att organisera skolstarten i två steg kan vara en bidragande orsak till den svenska skolans problem, såväl vad gäller den psyko-sociala miljön som förutsättningarna att klara tidig språk-, skriv-, läs och matematikutveckling. Barnen behöver en tydlig övergång så att inträdet genom skolporten fungerar som en passagerit till den ”riktiga” skolan. Dags att införa en tioårig grundskola med skolstart vid 6 års ålder, en skola med en och inte två skolstarter. Jämförelsen med IKEA kan uppfattas som magstark och helt orealistisk, men betänk vad vi utsätter våra barn för!

Anders Garpelin, professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik, Mälardalens högskola

Annons